Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vesistöjä turmellut Oriveden kaivos ei saanut uutta lupaa – Avi haluaa sulkemissuunnitelman

9.12.2015 14.21

Sammeli Heikkinen

Vesistöjä pilannut Oriveden kultakaivos ei saanut toiminnalleen uutta ympäristölupaa. Käytännössä tämä tarkoittaa voi tarkoittaa sitä, että kaivos suljetaan. Jos kaivoksen omistaja Dragon Mining valittaa päätöksestä, joudutaan odottamaan oikeuden päätöstä.

Länsi- ja Sisäsuomen aluehallintovirasto päätti keskiviikkona hylätä Dragonin hakemuksen uudesta ympäristöluvasta, sillä lupaviranomaisen mukaan kaivoksen alapuolisen vesistön tila on heikentynyt kaivoksen toiminnan aikana, eikä sen lisäpilaantumista voida estää hakemuksessa kuvatuilla toimilla.

Oriveden kultakaivos on toiminut Dragon Mining -yhtiön johdolla vuodesta 2007 lähtien. Avin mukaan kaivoksen jätevesien sulfaatti- ja typpipitoisuudet ovat olleet nousussa viime vuodina. Lisäksi jätevesien sinkki- ja alumiinipitoisuudet ovat ylittäneet välillä päästörajat.

Päästöjen vuoksi kaivosalueen viereinen pieni Ala-Jalkajärvi on kerrostunut heikkohappiseksi ja sen kala- ja rapukanta on tuhoutunut. Tilanne on sama Ala-Jalkajärvestä hieman suurempaan Peräjärveen laskevassa Peräjoessa.

Noin kilometrin mittainen kapea Peräjärvi on myös kerrostunut. Lisäksi sen vedestä on löytynyt ympäristölaatunormin ylittäviä määriä myrkyllistä kadmiumia.

Aluehallintoviraston päätöksestä voi valittaa 30 päivän ajan. Jos valitus tulee, asia käsitellään hallinto-oikeudessa ennen kuin ympäristölupahakemuksen hylkääminen saa lainvoiman.

Jos avin päätös pysyy voimassa, kaivosyhtiöllä on puoli vuotta aikaa laatia suunnitelma kaivoksen sulkemista ja jälkihoidosta.

Ympäristöluvan hylkäämisestä kertoi ensimmäisenä Yle.
Viite