Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vihreät hyväksyi uuden strategian

22.5.2016 11.09

Riikka Suominen

Vihreät hyväksyi uuden strategian lähes yksimielisesti. Sen hylkäämistä kannatti vain muutama noin neljästäsadasta Lahteen kokoontuneesta puoluekokousedustajasta.

“Tämä strategia on äärimmäisen hyvä”, tiivisti helsinkiläinen Katri Korolainen lauantaisessa puheenvuorossaan.

Strategia ei linjaa vihreiden politiikan sisältöjä. Sen tavoite on kirkastaa puolueen tavoitteita ja tekemisen muotoja.


Strategiaa valmisteltiin
lähes vuosi ja sitä varten kerättiin palautetta jäsenistöltä.

Taustamateriaalissa havaittiin, että poliittisessa työssä väsytään. Siksi strategia painottaa tehtävien tasaisempaa jakaantumista, etteivät työ kasaudu liikaa samoille aktiiveille, ja alueyhdistysten pyörittämisen rinnalle muuta kevyemmin organisoitua toimintaan.

“Puolueessa toimimisen pitää olla hauskaa”, muistutti strategiatyötä johtanut Kaisa Hernberg.

strategia  kaisa hernberg  jäsenet  puoluekenttä 
Viite