Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia

Juha Sipilä
Enemmän valtaa kuin kannatusta. Juha Sipilän johtama keskusta on nauttinut jo vuosikymmenien ajan sitä suosivasta vaalijärjestelmästä.Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia

Enemmän valtaa kuin kannatusta. Juha Sipilän johtama keskusta on nauttinut jo vuosikymmenien ajan sitä suosivasta vaalijärjestelmästä.

Vihreät ja vasemmisto kärsivät eniten nykyisestä vaalijärjestelmästä

19.5.2017 10.06

Lasse Leipola

Vihreiden ja vasemmistoliiton kannattaa edistää kaikin keinoin nykyisen vaalijärjestelmän muuttamista nykyistä suhteellisemmaksi. Tämän arvioi esittää kokomuuksen Suomen toivo -ajatuspajan tuore Äänestysvalta – kellä se on? -raportti.

Raportin mukaan vihreät ja vasemmistoliitto ovat saaneet kaikissa eduskuntavaaleissa ääniosuuttaan vähemmän kansanedustajia.

Nykyinen vaalitapa suosii kaikkein selvimmin keskustaa ja sdp:tä. Vuodet 1970–2015 kattavan selvityksen mukaan näiden kahden puolueen osuus kansanedustajista on ollut poikkeuksetta suurempi kuin niiden osuus äänistä.


Raportissa verrattiin puolueiden äänestystuloksia paikkamäärän lisäksi myös niiden äänestysvaltaan, eli siihen kuinka todennäköisesti puolue on kussakin eduskunnassa vaa'ankieliasemassa.

Esimerkiksi vihreät saivat 2015 vaaleissa 15 paikkaa, kun suoraan ääniosuuden perustella puolue olisi ollut oikeutettu 17 paikkaan. Toisaalta puolueen äänestysvalta vastaa 20 edustajaa, sillä kun katsotaan, millaisilla yhdistelmillä nykyisessä eduskunnassa voidaan saavuttaa määrä enemmistö, vihreät on usein ratkaisevassa asemassa.

Vuoden 2007 vaaleissa vihreät sai vastaavan tuloksen, mutta tuolloin äänestysvalta vastasi vain viittä paikkaa, koska keskusta, kokoomus ja sdp saivat kaikki niin paljon paikkoja, että kahden suuren puolueen hallitus olisi saanut enemmistön monella muullakin vaihtoehdolla kuin ottamalla vihreät mukaan.
Viite