Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Terrafame

Surullisenkuuluisa kaivos. Kaivosyhtiö Terrafamen uraanihankkeet huolestuttavat vihreitä. Kuvassa yhtiön primääriliuotusalue. Terrafame

Surullisenkuuluisa kaivos. Kaivosyhtiö Terrafamen uraanihankkeet huolestuttavat vihreitä. Kuvassa yhtiön primääriliuotusalue.

Vihreät: Malmien etsintä kiellettävä luonnonsuojelualueilla

4.4.2018 11.02

Jenni Leukumaavaara

Moni malmivaroiltaan rikas alue on luonnonsuojelualueella. Tällaisia ovat esimerkiksi Sodankylän Viiankiaapa ja Ylitornion Rompas. Vihreät haluaisi lopettaa luonnonsuojelualueiden kaivoshaikailut alkuunsa.

”Malmien etsintä luonnonsuojelualueilta tulee yksiselitteisesti kieltää. Malminetsinnän salliminen luonnonsuojelualueella on jo aiheuttanut haittaa kohteiden luontoarvoille ja johtaa yhtiöitä tarpeettomasti harhaan”, eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Satu Hassi sanoo vihreiden tiedotteessa.

Vihreät vaatii kaivoslain päivittämistä ja kokonaisarviointia. Puolueen mukaan vuoden 2011 kaivoslaki oli jo syntyessään osin vanhentunut.


Vihreiden mielestä uudessa kaivoslaissa tulee vahvistaa paikallisten ihmisten, alkuperäiskansojen ja yhteisöjen itsemääräämisoikeutta ja jättää enemmän elintilaa myös muille elinkeinoille.

Vihreä eduskuntaryhmä on myös huolissaan uraanikaivosten perustamisesta takaoven kautta. Näin on käymässä Sotkamon Terrafamen tapauksessa, jossa kaivoslupa on alunperin haettu muuhun toimintaan.

”Jotta uraanikaivoksia ei voi perustaa takaoven kautta, on uraanin talteenotto käsiteltävä kaivosluvan yhteydessä aina, jos malmiesiintymä sisältää merkittävinä pitoisuuksina uraania tai muita radioaktiivisia aineita”, Hassi sanoo.

Jos uraanikaivoslupaa haetaan jälkikäteen, tulee selvittää, onko alkuperäisessä lupahakemuksessa salattu siihen liittyviä tietoja. Jos näin on, tulee salaaminen tutkia ympäristörikoksena.

Vihreät ajaa myös louhintaveroa, josta se teki talousarvioaloitteen viime syksynä. Kaivokset olisi saatava takaisin korkeampaan sähköveroluokkaan ja yritysten voitoista tulisi kerätä rahaa valtiolliseen kaivosrahastoon, jolla katetaan kaivosten jälkityöt.

kaivosteollisuus  kaivoslaki  Vihreät 
Viite