Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lauri Tiainen

Kuvitusgrafiikka
Lauri Tiainen

Vihreät miehet naisia vallakkaampia

20.6.2016 9.53

Annakaisa Suni

Mitä korkeammalle vihreiden hierarkiassa mennään, sitä enemmän miesten osuus kasvaa.

Puolueen kannattajista 71 prosenttia ja jäsenistä 62 prosenttia on naisia. Eduskuntavaaleissa 2015 ehdokkaista naisia oli 56 prosenttia ja valituista kansanedustajista 47 prosenttia, eli seitsemän viidestätoista.

Tulokset ovat Turun yliopiston Poliittiset kuplat -hankkeesta, joka selvittää puolueiden jäsenten ja niiden kannattajien verkostoja.

”Selvitämme parhaillaan, ovatko naisten ja miesten verkostot erilaisia” sanoo hanketta johtava dosentti Arttu Saarinen.

Se voisi osaltaan selittää, miksi naisia on huipulla vähemmän kuin jäsenistössä.

Saarinen toteaa, ettei nykyinen eduskuntaryhmä anna täysin oikeudenmukaista kuvaa naisista ja miehistä vihreissä, sillä kaikissa aiemmissa eduskuntaryhmissä naisten osuus on ollut suurempi.


Vihreiden jäsenten
sosioekonominen asema on tutkimuksen mukaan poikkeuksellisen korkea. Havainnon selkeys yllätti tutkijan, vaikka vihreät on tiedetty korkeasti koulutettujen puolueeksi. Myös vihreiden jäsenten vanhemmat ja lähimmät ystävät ovat ammattinsa perusteella korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa.

Tämä heijastuu myös äänestäjiin: heistä harva kuuluu perinteiseen työväenluokkaan.

Ylivoimaisesti suurin osa vihreiden jäsenistä kertoo kokevansa läheisimmäksi toiseksi puolueeksi vasemmistoliiton. Seuraavaksi läheisimmäksi koettiin sdp ja kolmanneksi rkp.

Tutkijat julkaisevat lisää tuloksia vihreiden ja muiden puolueiden verkostoista syksyllä.
Viite