Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Pitäisikö Suomen ottaa pakolaiset avosylin vastaan, vai joko pitää painaa jarrua?

Pitäisikö Suomen ottaa pakolaiset avosylin vastaan, vai joko pitää painaa jarrua?

Vihreät päättäjät erimielisiä turvapaikkapolitiikan suunnasta

8.3.2016 10.36

Annakaisa Suni

Vihreät ovat omasta mielestään onnistuneet hyvin turvapaikkakeskustelussa. Puolueen toimintaa pitää pääosin onnistuneena 25 puoluevaltuuskunnan jäsentä. Viiden jäsenen mielestä vihreät ei ole onnistunut turvapaikkakeskustelussa, ja viisi ei osaa sanoa kantaansa.

Vihreä Lanka tavoitti 35 puoluevaltuuskunnan 40 jäsenestä. Puoluevaltuuskunta on vihreiden ylin päättävä elin puoluekokousten välissä.

"Olemme onnistuneet tasapainottelemaan ongelman ja mahdollisuuden välissä ja säilyttäneet sivistyneen käytöksen ja tiukan ihmisoikeuslinjan", eräs vastaaja sanoo.


Jäsenten ajatukset turvapaikkapolitiikan kehittämisestä vetävät eri suuntiin. Kehitysehdotuksia antoivat sekä turvapaikkakeskusteluun tyytyväiset että tyytymättömät valtuuskunnan jäsenet.

Joidenkin mielestä vihreiden pitäisi kannattaa selkeämmin avoimempaa turvapaikkapolitiikkaa.

"Meillä on varaa ottaa vastaan pakolaisia. Sen sijaan, että tapellaan turvapaikkakriteereistä, pitäisi ottaa reilulla kädellä enemmän pakolaisia. Esimerkiksi Ruotsiin verrattuna Suomessa on hyvin vähän pakolaisia", eräs vastaaja sanoo.

Toisten mielestä vihreiden pitäisi puhua enemmän kotoutumisen haasteista ja ymmärtää suomalaisten huolta turvapaikanhakijatilanteesta.

"Emme ole onnistuneet realistisen näkemyksen esille tuomisessa. Tarkoitusperämme ovat hyvät ja ihmisarvo on jakamaton. Mutta mitkä meidän yhteiskunnalliset resurssimme todellisuudessa ovat maahanmuuttajien vastaanottoon?" eräs vastaaja kysyy.

"Vihreiden vastauksen ei tulisi olla sinisilmäinen 'rajat auki ja kaikki tänne vaan'", toinen sanoo.

Toisaalta muutama vastaaja muistuttaa, että vihreät ei kannata rajojen avaamista.

Eniten kehittämistä vastaajat näkevät viestinnässä. Vihreiden pitäisi päästä enemmän esille ja kertomaan kantojaan mediassa. Viime syksynä hyväksyttyjä turvapaikkapoliittisia linjauksia pidetään hyvinä.


Pekka Haavisto
saa erityiskiitokset muutamalta vastaajalta. Haavisto on vihreiden kansanedustaja ja ulkoministeri Timo Soinin (ps) erityisedustaja. Hän on vastaajien mukaan painottanut hyvin sitä, että kriisit pitää nähdä kokonaisuuksina ja että pakolaisuuden ratkaisun avaimet ovat lähtömaissa.

Toisaalta yksi vastaaja sanoo, että Haaviston kommentteja turvapaikanhakijoista on ollut vaikea sulattaa.

Haavisto sanoi joulukuussa, että Suomen kyky vastaanottaa pakolaisia on äärirajoilla. Puheenjohtaja Ville Niinistö sanoi helmikuussa, että Suomi ei ole äärirajoilla.
Viite