Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vastaukset. Mikä puolueista kokoomus, keskusta, sdp olisi vihreille paras hallituskumppani -kysymykseen oli suurimman osan mielestä liian aikaista vastata.

Vastaukset. Mikä puolueista kokoomus, keskusta, sdp olisi vihreille paras hallituskumppani -kysymykseen oli suurimman osan mielestä liian aikaista vastata.

Vihreät päättäjät lämmenneet hieman kokoomukselle – hallituskumppanista puhuminen suurimman osan mielestä liian aikaista

15.9.2017 13.41

Sammeli Heikkinen

Vihreät päättäjät eivät innostu vielä nimeämään suosikkipuoluettaan hallituskumppaniksi.

Näyttää kuitenkin siltä, että edellisiä eduskuntavaaleja edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna kokoomuksen suosio on noussut ja keskustan romahtanut. Eniten mainintoja hallituskumppaniksi sai demarit, kuten Vihreän Langan edellisessäkin kyselyssä.


Tuoreimmassa Ylen
julkaisemassa mielipidetiedustelussa kokoomus oli kärjessä, vihreät toisena, keskusta kolmantena ja demarit neljäntenä. Lanka kysyi vihreiden puoluevaltuuskunnan jäseniltä, olisiko kokoomus, keskusta vai sdp vihreille paras hallituskumppani.

Valtuuskunnan 43 jäsenestä kyselyyn vastasi 29. Suurin osa vastaajista korosti, että hallituspohjan pohtiminen on ennenaikaista, sillä vaaleihin on vielä puolitoista vuotta aikaa. Jotkut vastaajista kiinnittivät huomion myös siihen, että mieluisinta hallituskumppania pääsee etsimään se puolue, joka vaaleissa saa eniten ääniä.

Hieman yli puolet vastanneista ei halunnut nimetä suosikkipuoluettaan. Demarit sai kahdeksan ääntä, kokoomus kuusi, keskusta ei yhtäkään.


Vaikka kantansa kertoneiden osuus on pieni, se kertoo muutoksesta Vihreän Langan huhtikuussa 2015 tekemään kyselyyn verrattuna.

Tuolloinkin demarit oli suosituin vaihtoehto, mutta kokoomusta ei pitänyt hyvänä hallituskumppanina yksikään puoluevaltuuskunnan jäsen. Sen sijaan keskusta ylsi lähes yhtä mieluisaksi kumppaniksi kuin sdp. Kyselyyn vastasi 36 puoluevaltuuskunnan jäsentä.

Noin kahden ja puolen vuoden aikana sdp on siis pitänyt asemansa suosituimpana hallituskumppanina. Kokoomuksen suosion on kasvanut ja keskustan romahtanut nollille.

Vuoden 2015 vaalien alla keskusta ja vihreät olivat molemmat oppositiossa. Vihreiden ja kokoomuksen välit taas olivat hyiset, sillä kokoomus oli romuttanut vihreille tärkeän soidensuojeluohjelman heti kun vihreät oli jättänyt hallituksen syksyllä 2014.

Myös puoluevaltuuskunnan kokoonpano on muuttunut vuoden 2015 kevään jälkeen.


Jäsenien
vastauksien perusteella kokoomus nähdään nyt mahdollisena hallituskumppanina osittain demareiden heikkouden vuoksi.

Kokoomuksen suosikikseen nimenneet perustelivat sitä muun muassa sillä, että uskoivat kokoomuksen kykenevän uudistuksiin toisin kuin demareiden. Toisaalta noin puolet kokoomuksen nimenneistä mainitsi, että demarit voisi olla mieluisampi kumppani, jos puolue kykenisi muuttumaan.

Keskusta nousi perusteluissa esiin melko vähän, yleensä se nähtiin vihreille vastakkaisena voimana etenkin ympäristönsuojelussa.

Vihreä Lanka kysyi puoluevaltuuskunnalta myös, onko joku puolue tai ryhmä sellainen, jonka kanssa hallitukseen ei voi mennä. Vastaajista 20 oli sitä mieltä, ettei hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa sovi. Kahdeksan torjui lisäksi perussuomalaisista irronneen uusi vaihtoehto -ryhmän ja kaksi myös kristillisdemokraatit.


Vihreiden puoluevaltuuskunta on puoluekokousten välillä puolueen korkein poliittinen linjanvetäjä. Se päättää yhdessä eduskuntaryhmän kanssa siitä, osallistuuko puolue tiettyyn hallitukseen. Esimerkiksi 2011 vaalien jälkeen vihreiden puoluevaltuuskunta päätti, ettei puolue suostu hallitukseen vaaleissa tappion kärsineeltä porvaripohjalta. 

Lisätty kello 14.10 tieto siitä, että puoluevaltuuskunnan kokoonpano on vaihtunut.

puolueet  hallitus 
Viite