Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Annakaisa Suni

Satu Hassi ja Emma Kari
Uudet luonnonsuojelualueet ovat yksi budjetin pienimpiä palasia, mutta niistä leikataan yli puolet, muistuttivat Satu Hassi ja Emma Kari.Annakaisa Suni

Uudet luonnonsuojelualueet ovat yksi budjetin pienimpiä palasia, mutta niistä leikataan yli puolet, muistuttivat Satu Hassi ja Emma Kari.

Vihreät: Yli puolet pois suojelubudjetista, metsät ja suot vaarassa

22.5.2016 11.50

Annakaisa Suni

Hallituksen leikkaukset vaarantavat luonnon monimuotoisuuden puolustamisen, sanoivat vihreät kansanedustajat Satu Hassi ja Emma Kari vihreiden puoluekokouksessa Lahdessa.

Luonnonsuojelualueiden hankintaan varatuista rahoista on leikattu yli puolet. Viime hallitus antoi luonnonsuojelulle tilapäistä lisärahaa. Juha Sipilän (kesk) hallitus on ottanut ne pois ja leikannut sen jälkeen vielä yli puolet jäljelle jäävistä rahoista.

Tänä vuonna uusille luonnonsuojelualueille on varattu 18 miljoonaa euroa, mikä on vain kolmannes vuoden 2014 53 miljoonasta.

Luonnonsuojelun ja kehitysyhteistyön leikkaukset ovat suhteellisesti hallitusohjelman suurimpia.


Sukupuutto etenee maailmassa tuhat kertaa luonnollista nopeammin, Kari sanoo. Suomessa monimuotoisuuden köyhtyminen näkyy erityisesti metsissä. Kaksi kolmasosaa Suomen metsäluontotyypeistä on uhanalaisia.

"Vanhojen metsien lintulajit voivat huonosti. Esimerkiksi töyhtötiaiset ja hömötiaiset, joita olemme tottuneet pitämään normaaleina ja yleisinä, ovat uhanalaisia", Kari sanoi.

Hallituksen leikkausten vuoksi Etelä-Suomen metsien suojeluohjelma Metso on hidastunut. 96 000 hehtaarin suojelutavoitteen olisi alkuperäisten suunnitelmien mukaan pitänyt toteutua tänä vuonna, nykyvauhdilla se toteutuisi vasta 2020-luvun lopulla.

Soidensuojeluohjelmalla taas oli tarkoitus suojella noin 100 000 hehtaaria suota. Siitä toteutuu vain alle kolmannes, noin 30 000 hehtaaria.


Biotaloudessa hallituksen kannattaisi kääntää katse uusiin ja arvokkaampiin tuotteisiin, sanoo ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hassi. Esimerkkinä hän mainitsi puusta tehtävät lääkkeet.

"Hallituksen suunnitelmat tukevat pääasiassa jo olemassa olevan laajentamista, kuten biopolttoaineita ja sellua."

Hassi toivoi myös, että Suomi ei unohtaisi tuuli- ja aurinkoenergiaa. Euroopassa uudesta sähköntuotantokapasiteetista yli 70 prosenttia tulee auringosta ja tuulesta.

Vihreiltä irtosi myös kehuja hallituksen ympäristöpolitiikalle. Uusiutuvan energian ja biotalouden kärkihankkeet avaavat Hassin ja Karin mukaan mahdollisuuksia, jos ne toteutetaan oikein.

Lisäksi kansanedustajat kiittelivät Hossaan perustettavaa uutta kansallispuistoa ja sitä, että hallitus yrittää elvyttää uhanalaisia kalakantoja.

Edit 23.5.2016. Juttuun korjattu töyhtöhyyppä töyhtötiaiseksi.
Viite