Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Emmi Skytén

Vihreitä innovaatioita. Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö ja varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää esittelivät vihreitä vaihtoehtoja kärkihankkeille pikkuparlamentissa.Emmi Skytén

Vihreitä innovaatioita. Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö ja varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää esittelivät vihreitä vaihtoehtoja kärkihankkeille pikkuparlamentissa.

Vihreiden varjokärkihankkeissa toteutetaan energiaremontti ja panostetaan kotoutumiseen

6.10.2015 15.24

Emmi Skytén

Vihreät esitteli tänään tiistaina vaihtoehtonsa hallituksen kärkihankkeille. Viisi kärkihanketta pyrkivät uudistamaan koulutusta ja sosiaaliturvaa, toteuttamaan energiaremontin, luomaan resurssiviisaita kaupunkeja ja edistämään kotoutumista.

"Hallituksen kärkihankkeita on kritisoitu siitä, että ne nojaavat liikaa vanhaan tai siitä, että ne yrittävät paikata leikkauksia esimerkiksi koulutuksesta. Vihreiden vaihtoehto on tehdä vähemmän budjettileikkauksia ja enemmän työllisyyttä ja talouskasvua lisääviä uudistuksia", sanoi vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö kärkihankkeita esittelevässä tiedotustilaisuudessa.

Vihreät haluaa perua leikkaukset koulutuksesta. Rakenteita uudistettaisiin, mutta rakenteista tulevat säästöt ohjattaisiin koulutuksen kasvatukselliseen ja sisällöllisen kehittämiseen sekä teknologian käyttöönottoon. Niinistö kritisoi hallitusta siitä, että se panostaa koulutuksen kärkihankkeeseen koulutusleikkauksia kymmenen kertaa pienemmän summan.

"Näin suurilla leikkauksilla koulutusta on vaikea uudistaa. Jos leikkaukset perutaan, meillä on tilaa kehittää koulutusta", Niinistö sanoo.


Työllisyyttä
vihreät tukisi uudistamalla sosiaaliturvaa. Hallitusohjelmassa olevan perustulokokeilun vihreät toteuttaisivat aikaisemmin kuin vuonna 2017, jotta kokeiluun jäisi riittävästi aikaa ja jotta päätöksiä ehdittäisiin tekemään vielä tämän vaalikauden aikana.

Vihreiden suunnittelemaan energiaremonttiin kuuluisi uusiutuvien energialähteiden tukijärjestelmän, joka rahoitettaisiin myös yksityistä rahaa sisältävän energiarahaston avulla. Energiaremontissa parannettaisiin myös asuntojen ja julkisten rakennusten energiatehokkuutta sekä vauhditettaisiin hajautettua energiantuotantoa niin, että energian pientuottaja maksaisi vain kuluttamansa ja tuottamansa sähkön erotuksen.

"Energiaremontti on välttämätön uudistus, erityisesti työn ja talouden kannalta, mutta myös ilmastollisten syiden takia", sanoi vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää.


Vihreät aikoo
kehittää myös kotoutumista tekemällä kielikoulutuksesta subjektiivisen oikeuden kaikille tulijoille, elämäntilanteesta riippumatta. Vihreiden ehdotuksessa kotoutumistoimien koordinoinnista olisi vastuussa yksi taho. Ehdotuksessa ei tarkemmin mainita, mikä vastuussa oleva taho olisi, mutta parasta tapaa koordinoida kotoutumispalveluja selvitettäisiin. Myös eri ministeriöiden, kuntien, te-toimistojen ja järjestöjen rooleja mietittäisiin tarkemmin. Näin varmistettaisiin, että turvapaikanhakijat voisivat aloittaa kotoutumisen heti maahan saavuttuaan.

"Siinä ei ole mitään järkeä, että turvapaikanhakija on kuukausia tai jopa vuoden välitilassa, jossa hän ei saa koulutusta eikä hänellä ole mahdollisuutta päästä työmarkkinoille. Kukaan ihminen ei sopeudu tai opi kieltä, jos tällaisia palveluja ei tarjota alusta saakka", Niinistö sanoo.

Halmeenpään mukaan vapaa sivistystyö eli esimerkiksi kansanopistot voisivat ottaa enemmän vastuuta kielenopetuksesta.

"Monet kansanopistot, esimerkiksi Oulun setlementti ovat erikoistuneet kotouttamistoimiin. He odottavat jo käsi ojossa, milloin he pääsevät tekemään kotouttamistoimia. Pelkästään kuntien harteille sitä ei voi sälyttää", Halmeenpää sanoo.

Yhteensä varjokärkihankkeisiin laitettaisiin 2 miljardia euroa seuraavan kolmen vuoden aikana. Eniten rahaa laitettaisiin energiaremonttiin, resurssiviisaiden kaupunkien rakentamiseen ja kotouttamiseen. Vihreät arvioivat, että hankkeilla luotaisiin 50-100 000 työpaikkaa seuraavan viiden vuoden aikana.
Viite