Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vihreät

Onko kiire? Ville Niinistö ja muut perustuslakivaliokunnan jäsenet selvittävät kevään aikana, onko kiireelliselle perustuslain muutokselle perusteita.Vihreät

Onko kiire? Ville Niinistö ja muut perustuslakivaliokunnan jäsenet selvittävät kevään aikana, onko kiireelliselle perustuslain muutokselle perusteita.

Ville Niinistö: Todistustaakka tiedustelulain kiireellisyydestä on hallituksella

25.1.2018 16.17

Sammeli Heikkinen

Kun tiedustelulakiesityksiä aletaan käsitellä, eduskunnan perustuslakivaliokunta on keskeisessä asemassa.

Tiedustelulakien säätäminen hallituksen haluamina edellyttää nimittäin perustuslain muuttamista. Lisäksi hallitus haluaa tehdä perustuslain muutoksen kiireellisenä. Kiireelliselle muutokselle on oltava poikkeuksellinen ja vakava syy.

Perustuslakivaliokunnan vihreä jäsen, kansanedustaja Ville Niinistö sanoo, että todistustaakka kiireellisyydestä on hallituksella ja sen lakiesityksellä.

”Yleinen turvallisuushuoli ei perusteluksi riitä, vaan pitää yksilöidä, miten viivästys voisi heikentää Suomen kansallista turvallisuutta.”


Niinistö muistuttaa, ettei nykyisen perustuslain aikana kiireellisyysmenettelyä ole käytetty kertaakaan. Normaalisti perustuslain muutos vaatii kahden peräkkäisen eduskunnan hyväksynnän yksinkertaisella enemmistöllä.

Kiireellinen perustuslakimuutos voidaan tehdä yhdessä eduskunnassa, mutta se vaatii taakseen viisi kuudesosaa kansanedustajista.

Kiireellisyyden lisäksi valiokunta joutuu pohtimaan myös sitä, onko perustuslakiin ehdotettava muutos rajattu riittävän tarkasti.

”Määrittelevätkö pykälämuutokset riittävän tarkasti sen, minkä tyyppisissä tilanteissa ihmisten vapautta ja tietosuojaa voidaan rajoittaa kansallisen turvallisuudenperusteella?” Niinistö pohtii.

Valiokunta punnitsee siis sekä aikataulukysymystä että itse perustuslainmuutoksen sisältöä ja kuulee maan parhaita lakiasiantuntijoita.

Niinistö myös muistuttaa, ettei perustuslakimuutosta saada kiireellisenäkään valtavan paljon nopeammin aikaan kuin normaalissa päätöksenteossa.

Hän arvioi, että tiedustelulakipakettia käsitellään eduskunnassa kevätkausi ja varsinaiset päätökset päästäisiin tekemään ehkä kesäkuussa.

Kun seuraava eduskunta valitaan jo ensi vuoden keväänä, se voisi päättää tiedustelulakipaketin perustuslakimuutoksesta jo ehkä ensi vuoden toukokuussa. Näin perustuslakimuutoksen kiirehtiminen säästäisi aikaa ehkä alle vuoden.


Itse tiedustelulakipakettiin vihreillä ei ole vielä kantaa, vaikka laeissa onkin puoluetta huolestuttavia kohtia.

”Onko massavalvonta suljettu riittävän selkeästi pois? Onko tuomioistuimilla todellinen päätösvalta kuunteluluvista päätettäessä? Miten suojelupoliisin ja sotilastiedustelun parlamentaarinen valvonta on järjestetty?” Niinistö listaa.

Hänen mukaansa on aidosti auki, löytyykö eduskunnasta viiden kuudesosan enemmistöä perustuslakimuutokselle. Vasemmistoliiton näkemys on varsin kielteinen. Vihreät, demarit ja osa perussuomalaisista suhtautuvat lakiesitykseen kriittisesti, mutta kantaa ei ole lyöty lukkoon.

”Se on hyvä käsittelyn kannalta, mennään oikeasti argumentit edellä. Perehdytään ensin kunnolla hallituksen esitykseen ja asiantuntijoiden arvioihin.”

Hallituspuolueilla 106 kansanedustajaa, joten tiedustelulakipaketin taakse pitäisi saada ainakin 61 oppositiopuolueiden kansanedustajaa.
Viite