Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

3D Render / Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Tiiviimpää kaupunkia. Kaupunkibulevardit ovat olleet vihreiden keskeisin tavoite Helsingin yleiskaavassa. 3D Render / Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Tiiviimpää kaupunkia. Kaupunkibulevardit ovat olleet vihreiden keskeisin tavoite Helsingin yleiskaavassa.

Yleiskaava vihertyi hieman lautakunnassa - Kaupunkibulevardit askelta lähempänä

10.11.2015 18.24

Sammeli Heikkinen

Kaupunkibulevardit ovat entistä lähempänä toteutumista Helsingissä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi tiistaina Helsingin yleiskaavan, joka vaatii vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksynnän.

Kaupunkiin tulevien moottoriteiden muuttaminen raitioliikenteen varassa toimiviksi, asuntojen reunustamiksi kaupunkibulevardeiksi on ollut vihreiden keskeisin tavoite yleiskaavassa.

"Siihen liittyy se, että koko liikennejärjestelmä ajatellaan uusiksi. Ratikoiden lisäksi pääpyörätiet ovat autoteiden kanssa samalla painoarvolla kaavassa. Kaavassa on kokonaan uusi kantakaupunki-merkintä, jossa kävelyä painotetaan", vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs sanoo Vihreälle Langalle.

Viime päivinä tapetilla ovat olleet erityisesti yleiskaavan ympäristövaikutukset. Etenkin Suomen luonnonsuojeluliitto on vastustanut kaavaa aktiivisesti. Liiton Uudenmaan piiri vetosi vielä tiistaina kaavan hyväksymistä vastaan.

SLL on levittänyt yleiskaavasta karttaa, jonka mukaan kolmannes Helsingin viheralueista häviäisi. Kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaava-arkkitehti kuitenkin kiisti tiistaina Vihreän Langan haastattelussa väitteen.

Yleiskaavasuunnitelmaa saatiin vielä viimeisissä neuvotteluissa viilattua vihreämpään suuntaan. Kivekkään mukaan virkistys- ja viheralueita saatiin kaavaan lisää kaikkiaan 37 hehtaaria, joista tosin kymmenkunta tulee Talin golfkentälle. Kenttä siis säilyy edelleen kaavassa pelikäytössä.

"Onhan se vähän surkuhupaisaa, että golfkenttä säilytetään. Sen vuoksi noin 2 000 asukkaan asunnot jäävät tekemättä. Toisaalta metsäalueiden säästäminen vie kaavasta melkein 4 000 asukkaan asunnot."


Metsähehtaareja kaavassa siis saatiin vihreiden, vasemmiston ja demareiden ehdotusten ansiosta säilytettyä 27 enemmän kuin kaavaehdotuksessa.

"Yleiskaavan kokonaisuudessa hehtaarimäärä ei ole dramaattinen, mutta tässä on yritetty hakea kaikkein ongelmallisimpia paikkoja", Kivekäs sanoo.

Talin golfkentän läheltä saatiin kaavassa pelastettua kuitenkin myös Munkkivuoren virkistysmetsä, jonka puolesta on kerätty adressiakin.

Myös Tuomarinkylän kartanon alueiden haukkausta asuinkäyttöön saatiin pienennettyä, kartanon eteläpuolella neljä asuinalueeksi kaavailtua hehtaaria muutettiin virkistys- ja viheralueeksi.

Yleiskaavaehdotuksessa arveluttavan kapeaksi jäänyt Keskuspuiston pohjois- ja keskiosa tulee kuuden lisäviherhehtaarin avulla tukevammaksi, vaikkakin Hämeenlinnanväylän muuttaminen kaupunkibulevardiksi syö viheraluetta.

Keskuspuiston eteläkärjessä, Töölönlahden pohjoispuolella Eläintarhan alueella taas muutettiin kuusi hehtaaria viheraluetta kantakaupungiksi. Kivekkään mielestä tämä ei kuitenkaan heikennä kaupunkilaisten virkistysmahdollisuuksia.

"Tämä on käytännössä Mäntymäen parkkikenttä ja vanhan jäähallin parkkikenttä. Vihreät ovat jo aiemmin ehdottaneet, että Mäntymäen kentälle voisi rakentaa vaikkapa asuntoja."

Lisäksi Vantaanjoen varteen vedenpuhdistamon pohjoispuolelle tulee kolme virkistys- ja viheraluehehtaaria ja Puistolan Aurinkomäen itäreunaan neljä hehtaaria.

Itä-Helsingissä Rastilan leirintäalue muutetaan asuinalueeksi, mutta leirintäalueen rantametsää jää virkistyskäyttöön kolmen hehtaarin verran.

Suunnitelma leirintäalueen siirrosta luonnonsuojelualueen kylkeen Uutelaan peruttiin, koko Uutelan itäranta jää viheralueeksi.

Kivekäs pitää myös merkittävänä sitä, että kaavaan lisätään velvoite kaupungin metsäverkoston huomioimisesta.

"Metsäverkosto lisätään oikeusvaikutteiseen karttaan. Sen nojalla metsäyhteydet on huomioitava ja esimerkiksi Keskuspuiston ja Vantaanjoen varren metsäluonne turvattava."


Ei kaava
toki vihreiden mielestä täydellinen ole. Vartiosaarta ja Vuosaaren Ramsinniemeä ei saatu suojattua rakentamiselta. Vartiosaari kuitenkin irrotettiin yleiskaavasta.

Sen kohtalo ratkeaa ensi vuoden alussa, kun Vartiosaaren osayleiskaava tulee ensin kaupunginhallitukseen ja sitten -valtuustoon.

"Käytännössä Ramsinniemen rakentaminen selviää samalla. Jos Vartiosaarta ei rakenneta, ei rakenneta Ramsinniemeäkään, sillä silloin sinne ei ole liikenneyhteyksiä. Ja vaikka Vartiosaari rakennettaisiin, ei se välttämättä tarkoita että Ramsinniemi rakennetaan", Kivekäs sanoo.

Kaavassa rakentamisvaaraan jää myös pienempiä viheralueita, kuten Malminkartanon mäen vanha metsä ja Pornaisten niemen suojellun lehdon viereinen alue.

"Mutta ei me voida yhtä golfkenttää vastaan saada suojeltua loputtomasti metsää. Näin tämä kuntademokratia toimii", Kivekäs sanoo.

Korjattu klo 20 4. kappaleesta kevyen liikenteen väylät pääpyöräteiksi. Korjattu myös Ramsinniemen sijainti. Ramsinniemi sijaitsee toki Vuosaaressa.
Viite