Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Timo Marttila

Hannu Laurila
Vaihtoehtoja. Hannu Laurilan mielestä taloustieteen opetus on hyvää, mutta turhan uskollista uusklassiselle koulukunnalle.Timo Marttila

Vaihtoehtoja. Hannu Laurilan mielestä taloustieteen opetus on hyvää, mutta turhan uskollista uusklassiselle koulukunnalle.

Ymmärretäänkö Suomessa taloutta, Hannu Laurila?

10.2.2015 8.08

Kati Pietarinen

Taloustieteen professori Hannu Laurila, käänsit viime vuonna opiskelijoittesi kanssa Kreikan valtiovarainministeriksi nousseen taloustieteilijä Yanis Varoufakisin teoksen Maailmantalouden minotauros. Miksi?

”Halusimme tuoda kiinnostavan kirjan Suomeen. Tavoittelemme pedagogisesti uutta, poikkitieteellistä otetta taloustieteeseen. Käännösprojektissa oli mukana sosiologian, valtio-opin, kansainvälisen politiikan, taloustieteen, käännöstieteen ja kasvatustieteen opiskelijoita, kaikki tieteenalat otettiin huomioon. Edellisen vuoden kurssilla käänsimme John Quigginin kirjan Zombitalous, joka selittää finanssikriisiä talousopin näkökulmasta. Nyt halusimme laajemman näkökulman aiheeseen.”

Millaista talouspoliittista ajattelua Varoufakis edustaa?

”Hän edustaa hyvin peruskeynesiläistä oppia: tarvitaan vahvaa julkisen vallan otetta, finanssimarkkinoiden säätelyä ja globaalia ylijäämien kierrätystä. Siihen kuuluu täystyöllisyyspolitiikka ja voimakas tulonjako.”

Millaista taloustieteen opetus on Suomessa?

”Taloustieteen opetus on ihan hyvää, mutta hyvin valtavirtaista ja uusklassiselle koulukunnalle uskollista. Vaihtoehtoisia ajatuksia soisi esitettävän enemmän. Valtavirtaiseen taloustieteeseen pitäisi suhtautua kriittisemmin, ja koetella sen oppeja kohta kohdalta.”

Miten hyvin suomalaiset ymmärtävät taloutta?

”Euroopassa on vahvasti valittu tietty markkinaliberalistinen ja kuripolitiikkaan keskittyvä linja. Kun keskeiset poliittiset päättäjät ja media jumputtavat tätä näkökulmaa, ihmiset mieltävät asiat niiden kautta. Media taas esittää finanssikriisiä koskevat kysymykset pankkiireille ja heidän ekonomisteilleen, vaikka juuri he ovat saaneet kriisin aikaan.

Toisenlaisiakin ääniä on tullut esiin: kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ovat nyt esittäneet lievempiä kantoja. Leikkauspolitiikkaa edustanut Katainenkin tekee nyt eurooppalaisen elvytyspaketin kanssa keynesiläistä elvytystä. Niin kaikki muuttuu yhdessä yössä.”

Uskotko, että Kreikka onnistuu talouspoliittisessa täyskäännöksessään?

”Tavoitteet ovat erinomaisen kunnianhimoisia ja on varmaa, että Syriza joutuu ongelmiin. Valtavan velan uudelleenjärjestely varmaan onnistuu jollain tavalla. Mutta Kreikasta pitäisi pystyä hävittämään oligarkkinen ja korruptoitunut järjestelmä, hallinto voi kaatua siihen. Syriza myös korostaa kovasti, että mädänneen pankkijärjestelmän ja finanssimaailman valta, eli pankrotia, pitää murskata maailmasta, mikä ei ole sille mahdollista.

Sinänsä Syriza ehdottaa aika tervehenkistä talouspoliittista ohjelmaa Euroopalle, eli yleiseurooppalaista elvytystä Euroopan investointipankin ja Euroopan keskuspankin kautta.”

talous  Kreikka 
Viite