Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Susanna Nordvall

Ei leikin asia. Vihreiden perheohjelma uudistaa  vanhempainvapaat ja satsaa lisäksi varhaiskasvatukseen ja työelämän tasa-arvoon.Susanna Nordvall

Ei leikin asia. Vihreiden perheohjelma uudistaa  vanhempainvapaat ja satsaa lisäksi varhaiskasvatukseen ja työelämän tasa-arvoon.

Vihreät siirtäisi lastenhoitoa isille ja päiväkodeille

15.12.2016 10.02

Riikka Suominen

Isät käyttävät nykyään alle kymmeneksen perhevapaista. Tänään torstaina oman perhepolitiikkansa esitellyt vihreät haluaa muuttaa tämän.

Puolueen ajatus on, että jos isät jäisivät enemmän perhevapaille, jakaantuisi lastenhoitovastuu perheissä tasaisemmin.

Vihreät haluaa korvamerkitä aiempaa isomman osan ansiosidonnaisesta vanhempainvapaasta isälle. Nykyisellään isälle kiintiöity osuus on reilut kaksi kuukautta, vihreden mallissa aika tuplaantuu viiteen kuukauteen.

"Tällä parannetaan isien asemaa kotona, äitien asemaa työmarkkinoilla ja lasten mahdollisuutta molempien vanhempien hoivaan", sanoo kansanedustaja Emma Kari.

"Naisten työmarkkina-asema heikompi kuin miesten. Erityisesti nuorilla naisilla. Tiedämme että suurin tekijä ura- ja palkkakehitykseen on nykyjärjestelmä joka nakeloi naiset kotiin.", sanoo kansanedustaja Heli Järvinen.

Etuuksia voisi halutessaan käyttää pätkissä tai osa-aikaisesti ja etuuksia nostaa pienemmissä erissä niin, että se pidentää vapaan kestoa.

Vihreiden vanhempainvapaamalli maksaisi saman verran kuin nykyinen.

"Malli ei nosta kustannuksia. Se olisi mahdollinen ottaa käyttöön tällä hallituskaudella, budjettia ei tarvitsisi muuttaa", sanoo Emma Kari.


Pitkällä tähtäimellä
vihreiden tavoite on niin kutsuttu 6+6+6 -malli. Siinä äidille on kiintiöity kuusi kuukautta vanhempainvapaata, isälle kuusi kuukautta ja kuusi kuukautta vanhemmat voivat jakaa kuten itse haluavat.

Tämä malli on nykyjärjestelmään verrattuna kallis. Jos edes neljännes isistä käyttäisi koko kiintiöidyn vapaansa, tulisi 6+6+6-malli vuositasolla 55 miljoonaa euroa nykyistä kalliimmaksi. Isille maksetut ansiosidonnaiset ovat kalliimpia miesten parempien palkkojen vuoksi. Summan on laskenut eduskunnan tietopalvelu.


Varhaiskasvatukseen vihreät haluaisi
käyttää selvästi nykyistä enemmän rahaa.

"Perhepolitiikka on muutakin kuin perhevapaita. Siihen kuuluu laadukas, edullinen ja kaikille avoin varhaiskasvatus", sanoo Kari.

Suomessa 1–4–vuotiaat lapset osallistuvat OECD:n tutkimuksen mukaan muita maita heikommin varhaiskasvatukseen. Tutkimusten mukaan varhaiskasvatus vähentää lasten eriarvoistumista ja parantaa koulumenestystä.

Siksi vihreät haluaa palauttaa subjektiivisen oikeuden päivähoitoon ja pienemmät lapsiryhmät ja tarjota neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä. Muusta päivähoitoajasta vanhempia laskutettaisiin tuntiperustaisesti käytön mukaan.

"Pitää poistaa kaikki kannustusloukut siitä, ettei vanhempien kannata viedä lapsia varhaiskasvatukseen", Kari sanoo.

Eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan tällaiseen päivähoitomaksujärjestelmään siirtyminen pienentää kuntien tuloja arviolta noin 210 miljoonalla eurolla vuodessa.

Satsaukset varhaiskasvatukseen vihreät rahoittaisi esimerkiksi makeisveron palautuksella ja ympäristölle haitallisten tukien karsimisella.


Hallitusohjelmassa ei mainita
vanhempainvapaan uusimista. Silti kaikki puolueet esittelevät nyt kilpaa mallejaan uudistaa järjestelmä. Lähiaikoina oman mallinsa ovat esitelleet keskusta, rkp ja myös ammattiliitto SAK. Kokoomuksen malli on tulossa alkuvuonna.

Vihreiden mukaan malleja kehitetään reaktiona hallituksen laihaan tasa-arvo-ohjelmaan. Siinä vanhempainvapaata ei mainita lainkaan.

"Koko ajan tulee lisää tutkimustietoa työmarkkinoiden ja sukupuolten epätasa-arvosta", Heli Järvinen sanoo.

Vihreä Lanka vertaili jo esiteltyjä malleja. Vihreiden malli muistuttaa SAK:n esittelemää. Siinä lasten kotihoitoa tuetaan lyhyempi aika kuin nykymallissa.

Vertailu eri vanhempainmallit

MalliKokonaiskestoAnsiosidonnaistaIsän osuus
nykyinen37,7 kk
12,7 kk
2,2 kk
rkp31 kk
18 kk
6 kk
vihreät26,2 kk
16,2 kk
5 kk
SAK19,2 kk
13,2 kk
3 kk
keskusta??yli 12,7 kk
yli 2,2 kk

perheet  päivähoito  varhaiskasvatus  kotihoidontuki  perhepolitiikka  perhevapaat  vanhempainvapaat 
Viite