Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Flickr / WorldIslandInfo.com (CC-BY)

YK:n päämaja New Yorkissa
Kohti parempaa maailmaa. Tänään New Yorkissa hyväksystyt tavoitteet on määrä saavuttaa 2030 mennessä.Flickr / WorldIslandInfo.com (CC-BY)

Kohti parempaa maailmaa. Tänään New Yorkissa hyväksystyt tavoitteet on määrä saavuttaa 2030 mennessä.

Kestävän kehityksen tavoitteet hyväksyttiin YK:ssa: ”Lupaus kaikille ihmisille”

25.9.2015 18.45

Lasse Leipola

YK:n yleiskokous on tänään perjantaina hyväksynyt Agenda 2030 -ohjelman sekä niin sanotut kestävän kehityksen tavoitteet, joilla jatketaan tänä vuonna umpeutuvien vuosituhattavoitteiden työtä.

"Tämä on lupaus kaikille ihmisille kaikkialla maailmassa", YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon sanoi juuri ennen agenda hyväksymistä.

"Ketään ei jäätetä taakse. Todellinen testi on implementaatio, näiden tavoitteiden tuominen käytäntöön. 17 tavoitetta ovat opas."

Siinä missä kahdeksan vuosituhattavoitetta keskittyi erityisesti kehitysmaiden elintason ja elinolojen kohentamiseen, kattavat 17 kestävän kehityksen tavoitetta huomattavasti laajemmin koko maailman sekä perinteistä kehitysnäkökulmaa laajemmat teemat, kuten ympäristön, vastuullisen kuluttamisen ja tasa-arvon.

”Asumme maailmassa, jossa monet köyhänä syntyvät kuolevat köyhinä”, sanoi Shakira, joka esitti yleiskokoukselle John Lennonin kappaleen Imagine.

”Nyt on aika, ei vain unelmoida vaan tehdä”, Shakira totesi.


Ennen tavoitteiden hyväksymistä paavi Franciscus piti yleiskokoukselle lähes 50-minuuttisen puheen, jossa hän korosti heikompien asemaa sekä ympäristönsuojelun tärkeyttä. Ban Ki-moonin ja monien muiden puhujien tapaan hän korosti myös Pariisin ilmastosopimuksen tärkeyttä.

Paavi Franciscus korosti myös, että ihmiskunnalla ei ole oikeutta väärinkäyttää tai tuhota luontoa.

”Ihmiskunta, ainutlaatuisine ominaisuuksineen, on osa ympäristöä ja voi menestyä ja kehittyä vain jos ympäristö on kunnossa.”

Hän muistutti, että pelkät omantunnontuskia helpottavat julistukset eivät auta vaan tarvitaan todellisia tekoja, sillä tavoitteiden takana on oikeita, kärsiviä ihmisiä.

Paavi nosti puheessaan esiin myös kaikkien maiden oikeuden osallistua päätöksentekoon. Erityisen tärkeänä hän piti tätä turvallisuusneuvoston ja kansainvälisten rahoituslaitoisten kannalta. Hän myös varoitti, että kehitysmaiden tukeminen lainoilla ei usein edistä kehitystä vaan lisää eriarvoisuutta.

”Kansainvälisten rahoituslaitosten tulisi ajaa kestävää kehitystä eikä alistavia lainoituskäytäntöjä.”

Kestävän kehityksen tavoitteet

 1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
 2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.
 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
 5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
 6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
 7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
 10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
 11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
 13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
 14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.
 15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.
 16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.
 17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoitteita täydennetään 169 alatavoitteella, minkä lisäksi niiden edistymisen seuraamiseksi on määritetty suuri joukko indikaattoreita.
Viite