Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Global justice now/Flickr (CC BY 2.0)

Yleinen myrkky. Glyfosaattia on esimerkiksi Round up-nimisessä torjunta-aineessa.Global justice now/Flickr (CC BY 2.0)

Yleinen myrkky. Glyfosaattia on esimerkiksi Round up-nimisessä torjunta-aineessa.

Raportti: Monsanto vääristeli tietoja glyfosaatin myrkyllisyydestä

27.3.2017 13.32

Emmi Skytén

Monsanto ja muut torjunta-aine glyfosaattia valmistavat yritykset ovat vääristelleet tieteellistä tutkimusta aineen myrkyllisyydestä, kansalaisjärjestöjen julkaisemassa raportissa sanotaan.

Torjunta-aineita vastustavien kansalaisjärjestöjen raportin mukaan yritykset ovat rahoittaneet vertaisarvioituja tutkimuksia, jotka ovat päätyneet tulokseen, että glyfosaatti ei ole terveydelle vaarallista. Raportin mukaan yrityksen rahoittamissa tutkimuksissa on virheitä, ja että niiden tuloksia on manipuloitu.

Raportin mukaan viranomaiset, kuten Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA ja Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto EPA ovat tukeutuneet näihin virheellisiin tutkimuksiin, ja että esimerkiksi EFSAn glyfosaatti-arviossa on "perustavanlaatuisia tieteellisiä heikkouksia".

Raportin on julkaissut Itävallan Maan ystävät yhdessä Global 2000-nimisen itävaltalaisen ympäristöjärjestön kanssa. Raportin julkaisua ovat tukeneet muun muassa Pesticide Action Network Europe ja GMWatch.


EFSAn mukaan suurin osa raportissa mainituista tutkimuksista julkaistiin sen jälkeen, kun EFSA oli jo tehnyt oman arvionsa glyfosaatista. EFSA sanoo myös perustavansa arvionsa raaka-dataan, jonka se tarkistaa itse.

"Tieteellisille tutkimuksille (kuten tässä mainituille) annettu painoarvo on pieni", EFSAn edustaja sanoi Euractiv-sivuston mukaan.

EFSAn riskiarvion mukaan on epätodennäköistä, että glyfosaatti altistaa syövälle. Maailman terveysjärjestö WHO taas luokitteli vuonna 2015 glyfosaatin mahdollisesti karsinogeeniseksi eli syövälle altistavaksi aineeksi hasardinäkökulmasta.

Hasardinäkökulma arvioi uhan mahdollisuuden, kun taas riskinäkökulma ottaa huomioon uhan todennäköisuuden ja vakavuuden.

Viime kesänä EU:n jäsenmaiden kokous myönsi glyfosaatille vielä puolentoista vuoden myyntiluvan, mutta kielsi sen tehosteaineen käytön. Glyfosaatin kieltämiseksi unionissa on jätetty eurooppalainen kansalaisaloite tammikuussa.

Korvattu 29.3. jutun viimeinen kappale uudella. Aiemmin kappaleessa viitattiin virheellisesti neonikotinoidien kieltoa käsitelleeseen juttuun.
Viite