Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

freeimages.com

Ihmisiä ja auringonlasku
Enemmän ja vanhempia. Väestönkasvu ja huoltosuhteen heikkeneminen aiheuttavat paineita planeetalle ja yhteiskunnille.freeimages.com

Enemmän ja vanhempia. Väestönkasvu ja huoltosuhteen heikkeneminen aiheuttavat paineita planeetalle ja yhteiskunnille.

11 200 000 000 ihmistä vuonna 2100 – väestönkasvun huippua ei näy tällä vuosisadalla

11.8.2015 8.40

Lasse Leipola

Maailman väkiluku kasvaa 11,2 miljardiin vuosisadan loppuun mennessä. Tällä hetkellä väkiluku on noin 7,3 miljardia ja sen arvioidaan nousevan 9,7 miljardiin vuoteen 2050 mennessä.

Amerikkalaisen ASA-tilastokeskuksen mukaan YK:n väestöosaston johtaja John R. Wilmoth arvioi Seattlessa järjestetyssä konferenssissa, että on vain 23 prosentin todennäköisyys, että väkiluvun kasvu taittuisi tällä vuosisadalla. Tämä edellyttäisi syntyvyyden yllättävää laskua Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Koko Afrikan väkiluvun ennustetaan kasvavan nykyisestä 1,2 miljardista 3,4–5,6 miljardiin. Syntyvyys on laskenut maanosassa huomattavasti hitaammin kuin Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Aasian väkiluvun uskotaan kasvavan nykyisestä 4,4 miljardista ja saavuttavan huippunsa vuosisadan puolivälissä. Vuosisadan loppuun mennessä Aasian väkiluku on noin 4,9 miljardia.


Vaikka väestönkasvu on merkittävä ympäristöä rasittava ja luonnonvaroja kuluttava tekijä, aiheuttaa myös sen hidastuminen ongelmia. YK:n mukaan huoltosuhde, jonka järjestö laskee 20–64-vuotiaiden määrän suhteena muuhun väestöön, laskee huomattavasti. Eli yhä pienempi joukko työikäisiä joutuu tuottamaan hyvinvointia kasvalle joukolle vanhuksia.

Perinteisissä teollisuusmaissa huoltosuhde on nykyisin kahden ja viiden välillä, mutta vuosisadan loppuun mennessä niiden lisäksi jopa Meksikon ja Kiinan kaltaisten maiden luvut hiipuvat alle kahden. Nykyisin huonoin huoltosuhde (2,1) on Japanissa.


Tilastokeskus ennusti vuonna 2012, että Suomen väestö jatkaa kasvuaan ainakin vuoteen 2060 saakka – pidemmälle väestöennuste ei ulottunut. Nykyisestä 5,5 miljoonasta noustaan 6,2 miljoonaa.

Työikäisen väestön määrä laskee ennusteessa 2030 saakka ja kääntyy sen jälkeen nousuun.

”Vuonna 2060 työikäisten väestön määrä olisi lähes sama kuin nykyisin, mutta työikäisen väestön osuus koko väestöstä olisi yhdeksän prosenttiyksikköä nykyistä alhaisempi.”

Tilastokeskuksen käyttämä väestöllinen huoltosuhde lasketaan suhteuttamalla lasten ja eläkeläisten määrä sataan työikäiseen eikä se ole suoraan vertailukelpoinen YK:n käyttämän laskutavan kanssa, koska Tilastokeskus laskee väestötilastossaan lapsiksi vain alle 15-vuotiaat. Tilastokeskus arvioi väestöllisen huoltosuhteen nousevan nykyisestä 57:stä noin 77:ään vuoteen 2060 mennessä.

väestönkasvu  huoltosuhde 
Viite