Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Federal Government (G7 Germany)

Maailman päättäjät koolla
Yhteinen vastuu. G7-maiden päättäjät kokevat olevansa vastuussa planeetan tulevaisuudesta.Federal Government (G7 Germany)

Yhteinen vastuu. G7-maiden päättäjät kokevat olevansa vastuussa planeetan tulevaisuudesta.

G7 tuntee vastuunsa ja vannoo yhä kahden asteen tavoitteen nimeen

8.6.2015 18.52

Lasse Leipola

Ilmastonmuutos oli yksi Saksassa tänään maanantaina päättynessä G7-kokouksessa käsitellyistä aiheista. Politicon mukaan kokousta emännöinyt Saksan liittokansaleri Angela Merkel halusi ilmaston mukaan julkilausumaan, mihin hän sai tukea Ranskalta ja Yhdysvalloilta. Sen sijaan erityisesti Japani ja Kanada olisivat halunneet vesittää julkilausuman, jossa asetettiin tavoitteeksi hiiletön maailmantalous vuosisadan loppuun mennessä.

"Molemmat vastustivat ajatusta siitä, että fossiilisten polttoaineiden aikakauden on tultava loppuunsa tällä vuosisadalla", Germanwatch-järjestössä ilmastopolitiikasta vastaava Lutz Weischer sanoo Politicolle.

Heti julkilausuman esipuheessa todetaan, että G7 kokee erityistä vastuuta planeetan tulevaisuudesta ja että 2015 on merkittävä vuosi kansainvälisen yhteistyön ja kestävän kehityksen kannalta: heinäkuussa päätetään kehitysrahoituksen tulevaisuudesta Addis Abebassa, syyskuussa New Yorkissa kestävän kehityksen tavoitteista vuosille 2015-2030 ja joulukuussa Pariisissa vielä ilmastosopimuksesta, jolla on määrä hillitä ilmastonmuutosta vuosina 2020-2030.

Suurin osa julkilausumasta on varattu muille aiheille, kuten maailmantalouteen, kansainväliseen politiikkaan ja terveyskysymyksiin. Tekstissä on kuitenkin myös pitkähkö osuus ilmastonmuutoksen torjunnasta, jossa vahvistetaan lupaus lämpenemisen rajoittamisesta kahteen asteeseen, fossiilisen energiantuotannon tukien lakkauttamisesta sekä ilmastorahaston kasvattamisesta sataan miljardiin dollariin 2020 mennessä. Kyseessä ei ole mikään huomattava suunnanmuutos, sillä G7-maat totesivat pitkälti samat asiat esimerkiksi vuosi sitten Brysselissä järjestetyn kokouksen lopuksi.

Uutta tämän vuoden muotoilussa on kuitenkin lupaus tukea köyhimpien maiden kykyä ilmastonmuutokseen varautumiseen ja sopeutumiseen. Tämä sisältää vahinkovakuutus- ja ennakkovaroitusjärjestelmien kehittämisen sekä niin sanotun energiaköyhyyden vähentämisen tarjoamalla teknologiaa sekä mobilisoimalla yksityistä rahoitusta.

Julkilausumassa annetaan myös tuki kestävän kehityksen Post 2015 -prosessille, jonka tavoitteena on tänä vuonna umpeutuvien  vuosituhattavoitteiden jatkaminen sekä täydentäminen uudella tavoiteohjelmalla. G7-maat lupaavat sekä taloudellista että ei-taloudellista tukea kehitysmaille.

"Vahvistamme, että virallinen kehitysyhteistyö ja muu julkinen rahoitus on olennaisen tärkeää katalyyttinä ja muiden rahoitusmuotojen täydentäjänä. Vahvistamme myös 0,7 prosentin tavoitteen ja sitoudumme kääntämään kaikkein köyhimmille maille maksettavan tuen kasvuun", julkilausumassa todetaan.

G7-maista ainoastaan Iso-Britannia on saavuttanut tavoitteen, jonka mukaan kehitysyhteistyön tulisi olla 0,7 prosenttia bruttokansantulosta.

Juttuun on päivitetty kello 19.31 julkilausumaan kuuluva tavoite hiilettömästä maailmantaloudesta.

ilmastoneuvottelut  Kestävä kehitys  fossiiliset polttoaineet 
Viite