Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lasse Leipola

Metsä aamuauringossa
Vaihtoehdot hämärässä. WWF:n teettämän selvityksen mukaan metsänomistajat eivät saa riittävästi tietoa ympäristöystävällisestä metsänhoidosta.Lasse Leipola

Vaihtoehdot hämärässä. WWF:n teettämän selvityksen mukaan metsänomistajat eivät saa riittävästi tietoa ympäristöystävällisestä metsänhoidosta.

Harva metsänomistaja tuntee avohakkuiden vaihtoehdot

29.3.2017 8.17

Lasse Leipola

Metsäalan ammattilaiset eivät tarjoa metsänomistajille riittävästi tietoa luonnon monimuotoisuutta edistävistä tavoista hoitaa metsää, arvioi ympäristöjärjestö WWF.

Järjestö teetti TNS Gallupilla kyselytutkimuksen, jolla selvitettiin, millaista neuvontaa metsänomistajat ovat saaneet metsäalan ammattilaisilta kuten metsänhoitoyhdistyksiltä, Metsäkeskukselta ja yrityksiltä.

Yksi kyselyn paljastamista ongelmista oli se, että vain noin joka toiselta metsänomistajalta oli kysytty, millaisia tavoitteita tai päämääriä tällä on metsänsä suhteen. WWF:n metsäasiantuntija Panu Kunttu sanoo, että tavoitteiden kartoittamisen pitäisi olla neuvonnan lähtökohta.

”Metsänomistajilta pitää kysyä, mitä he omassa metsässään arvostavat. Jos vastaus on luontoa, palvelun pitää olla sen mukaista”, Kunttu sanoo järjestön tiedotteessa.

Kyselyn perusteella asiantuntijat jättävät usein kertomatta muun muassa luontoarvot huomioivasta metsänhoidosta, suojelun vaihtoehdoista kuten Metso-ohjelmasta tai jatkuvasta kasvatuksesta eli avohakkuiden välttämisestä.

”Avohakkuut ovat olleet vallitseva käytäntö vuosikymmenten ajan. Parempia vaihtoehtoja on tarjolla, mutta metsänomistajat eivät tunne niitä. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että metsäalan ammattilaiset kertovat heille laajasti eri vaihtoehdoista”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

WWF ja metsäalan asiantuntijaorganisaatio Tapio ovat kehittäneet Hoitotahto-lomakkeen, jonka avulla metsänomistaja voi kertoa ammattilaiselle ne periaatteet, joita metsänomistaja haluaa metsässään toteutettavan.
Viite