Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

freeimages.com

Öljynjalostamo Englannissa
Väärässä paikassa. IEA:n ennuste ei lupaa hyvää esimerkiksi tälle englantilaiselle öljynjalostamalle, sillä öljy virtaa jatkossa lähinnä Aasiaan.freeimages.com

Väärässä paikassa. IEA:n ennuste ei lupaa hyvää esimerkiksi tälle englantilaiselle öljynjalostamalle, sillä öljy virtaa jatkossa lähinnä Aasiaan.

IEA: Nykyinen politiikka johtamassa vaaralliseen lämpenemiseen

13.11.2014 9.47

Lasse Leipola

Ilmasto on lämpenemässä 3,6 astetta ilman lisätoimenpiteitä, arvioi energiajärjestö IEA eilen keskiviikkona julkistetussa World Energy Outlook 2014 -katsauksessaan. Vaarallisen lämpenemisen rajana on pidetty kahta astetta, joka asetettiin Kööpenhaminan ilmastokokouksessa 2009 myös yhteiseksi ylärajaksi.

Raportissa siteerataan kansainvälistä ilmastopaneelia, joka on arvioinut, että kahden asteen tavoite mahdollistaa yhteensä tuhannen gigatonnin hiilidioksidipäästöt. Sovitut ja luvatut päästövähennykset huomioiden tämä raja tulee IEA:n mukaan vastaan jo 2040.

”Koska päästöt eivät tule yhtäkkiä putoamaan tässä pisteessä nollaan, on selvää, että kahden asteen tavoite vaatii kiireellisiä toimia, jotta energiajärjestelmä saadaan ohjattua turvallisemmalle polulle”, raportissa todetaan.

Raportin mukaan fossiilisia polttoaineita tuettiin viime vuonna maailmassa 550 miljardilla dollarilla, kun vastaavasti uusiutuvien tuet olivat yhteensä vain 120 miljardia dollaria. Lisäksi uusiutuvien tuet ovat keskittyneet voimakkaasti vain muutamiin maihin, sillä peräti 70 prosenttia kaikista uusiutuvien tuista maksettiin vain viidessä maassa (Saksa, Yhdysvallat, Italia, Espanja ja Kiina).

IEA:n raportissa pyritään ennakoimaan maailman energiantuotantoa ja -kulutusta vuonna 2040. Järjestön arvion mukaan energian kysyntä nousee nykyiseen verrattuna 37 prosenttia ja tuotantorakenne jakautuu neljään suunnilleen samansuuruiseen osioon: öljyyn, kaasuun, kivihiileen ja päästöttömiin energiamuotoihin, kuten ydinvoimaan ja uusituviin.

”Politiikka ja markkinoiden kehitys, jotka laskevat fossiilisten polttoaiden osuutta vain vähän, kolmeen neljäsosaan nykyisestä vuonna 2040, eivät riitä taittamaan energiantuotannosta aiheutuvien päästöjen nousua. Ne kasvavat viidenneksellä”, raportissa todetaan.

Raportissa tuodaan vahvasti esiin ydinvoimaa yhtenä ratkaisuna ilmastonmuutokseen, koska se on "yksi harvoista laajassa mittakaavassa saatavilla olevista päästövähennyskeinoista". Sen mukaan ydinvoiman ansiosta on vuosina 1971–2013 säästytty noin 56 gigatonnin päästöiltä. Määrä vastaa noin kahden vuoden kokonaispäästöjä. Tosin raportissa myös muistutetaan, ettei ydinjätteiden loppusijoitusta ole vielä ratkaistu missään maailmassa.

IEA:n maailma vuonna 2040

 • Energian kokonaiskysyntä kasvaa 37 prosenttia ja päästöt 20 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna.
 • Öljyn kysyntä kasvaa 16 prosenttia: "Jokaista OECD-maissa säästettyä öljytynnyriä kohden ei-OECD-maissa käytetään kaksi tynnyriä."
 • Kivihiilen kysyntä kasvaa 15 prosenttia. Intia ohittaa Yhdysvallat ja Kiinan maailman suurimpana hiilen maahantuojana.
 • Maakaasun tuotanto kasvaa 50 prosenttia.
 • Biopolttoaineiden käyttö yli kolminkertaistuu, mutta niiden osuus tieliikennepolttoaineista on vain 8 prosenttia.
 • Energiatehokkuus parantuu, mitä ilman fossiilisia polttoaineita kuluisi vielä noin viidenneksen enemmän.
 • Vanhojen voimaloiden korvaamiseksi ja kasvavan kysynnän kattamiseksi sähkön tuotantokapasiteettia lisätään 7 200 gigawatin edestä. Määrä vastaa 6000:ta Fennovoiman kaavaileman laitoksen kokoista ydinvoimalaa.
 • Ydinvoiman osuus sähköntuotannosta nousee 11 prosentista 12 prosenttiin, vaikka tuotantokapasitetti kasvaa 392 gigawatista 620 gigawattiin. Eniten tuotantokapasiteetti kasvaa Kiinassa, jonka osuus kasvusta on yli puolet, 132 gigawattia.
 • Vuonna 2013 käytössä olleista 434 ydinvoimalasta noin 200 poistetaan käytöstä ja korvataan uusilla ydinvoimaloilla tai muulla tuotannolla.
 • Varastoihin kertyneiden ydinjätteiden määrä on kaksinkertaistunut.
 • Fossiilisten polttoaineiden osuus sähköntuotannosta laskee 68 prosentista 55 prosenttiin.

ilmastonmuutos  ydinvoima  kivihiili  energia  tulevaisuus  energiantuotanto  sähkö  uusiutuva energia  fossiiliset polttoaineet 
Viite