Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

ym.fi

Ilmastonmuutos johtuu pääosin ihmisen aiheuttamista päästöistä
Skeptikot harvassa. Suomalaisten vastaukset väitteeseen ”Ilmastonmuutos johtuu pääosin ihmisen aiheuttamista päästöistä”.ym.fi

Skeptikot harvassa. Suomalaisten vastaukset väitteeseen ”Ilmastonmuutos johtuu pääosin ihmisen aiheuttamista päästöistä”.

Ilmastonmuutos huolestuttaa suomalaisia – toimia halutaan erityisesti muilta

16.4.2015 11.29

Lasse Leipola

Suomalaiset ovat hyvin tietoisia ilmastonmuutoksesta ja haluavat ripeitä toimia sen torjumiseksi. Noin neljä viidestä suomalaisesta on sitä mieltä, että ilmastonmuutos näkyy jo eri puolilla maailmaa ja että kyseessä on yksi suurimmista globaaleista uhista. Samainen neljä viidesosaa katsoo, että maailmanlaajuisesti päästöjä vähentävä ilmastosopimus on solmittava pikaisesti.

”On ymmärretty, että ilmastoriski sisätää merkittävän hyvinvointitappion mahdollisuuden. Tässä suhteessa on tapahtunut merkittävä muutos viime vuosikymmeninä, sillä vielä 1990-luvun alussa keskeinen kysymys oli se, onko ilmiö edes todellinen”, kommentoi yhteiskuntapolitiikan professori ja ilmastopaneelin jäsen Marja Järvelä kommentoi tutkimustuloksia.

Hänen mukaansa ympäristöongelmiin tyypillisesti liittyvä etäistäminen, eli se, että ongelmien koetaan kohdistuvan kaukaiseen tulevaisuuteen tai kaukaisiin paikkoihin, on vähenemässä ilmastonmuutoksen kohdalla.

”Kiireellisyys on alkanut näkyä ihmisten käsityksissä siten, että ymmärretään, että kyseessä ovat omat lapset ja lapsenlapset. Globalisaation myötä on myös ymmärretty, että jos jossain elinolosuhteet muuttuvat sietämättömiksi, se lisää pakolaisuutta.”

Hieman yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen hillinnän ja vähäpäästöisen yhteiskunnan tulisi olla seuraavan hallitusohjelman pääteemoja. Hieman vajaa kolmannes sanoi aikovansa äänestää ehdokasta, joka toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Ilmastonmuutoksen hillinnän osalta tärkeimpänä pidettiin Kiinan ja Yhdysvaltojen kaltaisten suurvaltojen sekä suurten yritysten toimintaa, mutta yli 60 prosenttia vastaajista piti tärkeänä myös kotimaisia toimia. Omassa elämässä ja arjessa ilmastonmuutoksen hillintä näkyi selvästi alle puolella suomalaisista: esimerkiksi ostopäätöksissä ilmastovaikutuksia oli harkinnut noin 40 prosenttia vastaajista ja liikkumistottumuksissa hieman alle 30 prosenttia vastaajista.

Poliittisen suuntauksen mukaan ryhmiteltynä eniten ilmastonmuutoksesta ovat huolestuneet vasemmistoliiton kannattajat ja vähiten perussuomalaisten ja kristillisten kannattajat. Perussuomalaisia lukuunottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista on sitä mieltä, että Suomen tulisi olla edelläkävijä uusien päästöjä vähentävien ratkaisujen käyttöönotossa ja että uusiutuvan energian käyttöä on lisättävä, vaikka se tekisi energiasta kalliimpaa.

Suomalaisten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja ilmastopolitiikasta selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa niin sanotussa ilmastobarometritutkimuksessa. TNS Gallup toteutti tutkimuksen Sitra, maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoasiainministeriön, Demos Helsingin, Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen ja Tekesin toimeksiannosta.

ilmastonmuutos  ilmastopolitiikka 
Viite