Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

freeimages.com

Suden silmä
Uhka näkyvissä. Sudenkaatolupia on tulossa lisää, vaikka 25 lisääntyvän parin tavoite on vielä kaukana.freeimages.com

Uhka näkyvissä. Sudenkaatolupia on tulossa lisää, vaikka 25 lisääntyvän parin tavoite on vielä kaukana.

Järjestöt toivovat susipolitiikkaan malttia tappolupien sijaan

15.1.2015 8.30

Lasse Leipola

Suomen susikanta ei vielä kestä kannanhoidollista metsästystä, jota ehdotetaan susikannan hoitosuunnitelmaan, varoittaa ympäristöjärjestö WWF.

Järjestön mukaan susikanta on pienentynyt huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, joten perusteita kannanhoidollisen metsästyksen lisäämiseen ei ole. Tälle vuodelle esitetään 29 poikkeuslupaa, mikä on enemmän kuin aiempina vuosina.

WWF toivoo, ettei päätöksiä pohjata syksyiseen väliarvioon, jonka mukaan susikanta olisi kasvanut hieman viime talvesta.

”Syksyinen lauma-arvio sisältää huomattavaa epävarmuutta, sillä lumettomana aikana laumoista kertyvä tieto on vähäistä ja lähekkäisten laumojen erottaminen on vaikeaa. On ongelmallista, jos metsästyskiintiöt asetetaan epävarman, pääosin paljaan maan aikana tehdyn kanta-arvion pohjalta. Uusi vertailukelpoinen talvikanta-arvio saataneen lähiviikkoina”, ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo järjestön tiedotteessa.

Hän huomauttaa myös, että hoitosuunnitelmasta puuttuu toimenpiteet susikannan suojelemiseksi poronhoitoalueella.

”Tällä hetkellä koko Lapissa ei ole yhtään vakiintunutta, lisääntyvää susilaumaa. Tärkeää olisi suden palauttaminen osaksi poronhoitoalueen luontoa, ainakin joillekin Lapin suurista luonnonsuojelualueista. Tämä auttaisi myös Ruotsin ja Norjan susikantoja, jotka ovat suuresti riippuvaisia Suomesta tulevasta geneettisestä täydennyksestä. Tulevaisuudessa tulisikin siirtyä vaiheittain yhteispohjoismaiseen susikannan hoitoon.”

Luonto-Liitto julkisti eilen keskiviikkona lausuntonsa ehdotettuun hoitosuunnitelmaan. Sen mukaan ehdotuksen päätelmä siitä, että tiukka suojelu on johtanut laittoman tappamisen hyväksyntään, on virheellinen.

”Liiton mielestä suden tiukka suojelu on epäonnistunut, koska sitä on toteutettu riittämättömin keinoin. On myös liian aikaista arvioida esimerkiksi sitä, mikä vaikutus törkeän metsästysrikoksen kirjaamisella metsästyslakiin vuonna 2011 on laittomaan metsästykseen”, lausunnossa todetaan.

Myös Suomen luonnonsuojeluliitto vastustaa kannanhoidollisia sudenkaatolupia.

sudet  susikanta  luonnonsuojelu  metsästys 
Viite