Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Suomen päästöjen kehitys
Aaltoilevaa. Suomen päästöihin vaikuttavat muun muassa talven lämmitystarve sekä Pohjoismaiden vesitilanteen vaikutus sähkön hintaan ja sitä kautta siihen, kannattaako sähköä tuoda ulkomailta vai tuottaa itse.

Aaltoilevaa. Suomen päästöihin vaikuttavat muun muassa talven lämmitystarve sekä Pohjoismaiden vesitilanteen vaikutus sähkön hintaan ja sitä kautta siihen, kannattaako sähköä tuoda ulkomailta vai tuottaa itse.

Kivihiili käänsi Suomen päästöt kasvuun

15.4.2015 12.22

Lasse Leipola

Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2013 noin 63,2 miljoonaa tonnia, eli yhden prosentin korkeammat kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen tänään keskiviikkona julkaiseman tilaston mukaan taustalla oli erityisesti kiivihiilen käytön lisääntyminen, kun taas esimerkiksi turpeen ja maakaasun käyttö väheni.

Kokonaisuutena Suomen päästöt olivat kaksi vuotta sitten 12 prosenttia alemmat kuin 1990, jota käytetään ilmastosopimuksien vertailuvuotena. Vuosi 2013 oli Kioton ilmastosopimuksen toisen velvoitekauden ensimmäinen vuosi. Suomi saavutti ensimmäisen velvoitekauden tavoitteen ja toisella, vuoteen 2020 ulottuvalla kaudella, Suomen on pidettävä päästökauppasektorin ulkopuoliset päästönsä alle 240,5 miljoonaa tonnin, josta ensimmäisenä vuotena käytettiin 31,5 miljoonaa tonnia.

Nyt julkaistuissa tilastossa ovat mukana kaikki päästöt, eli energiantuotannon lisäksi myös muun muassa jätteistä, maataloudesta ja teollisuusprosesseista aiheutuvat päästöt. Pelkän energiantuotannon päästötiedot julkaistaan huomattavasti nopeammin, joten jo nyt tiedetään, että vuonna 2014 energiasektorin päästöt jäivät selvästi vuotta 2013 alemmas.

päästöt  kasvihuonekaasut  suomi 
Viite