Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lintu heinäpaalilla
Ympäristön ja maatalouden liitto? Ajatus luonnonvaraministeriöstä elää yhä, muttei ole yhdenkään puolueen asialistan kärjessä.

Ympäristön ja maatalouden liitto? Ajatus luonnonvaraministeriöstä elää yhä, muttei ole yhdenkään puolueen asialistan kärjessä.

Miten käy ympäristöministeriön? Vain yksi neljästä suuresta puolustaa

19.3.2015 13.23

Emmi Skytén

Itsenäisen ympäristöministeriön lakkauttaminen on noussut esiin tämän vaalikauden lopulla, samoin kävi myös ennen edellisiä eduskuntavaaleja.

Vihreän Langan puolueille tekemän kyselyn perusteella suurista puolueista vain demarit vastustavat selvästi ministeriön sulauttamista. Toisaalta ympäristöministeriön asema ei ole millekään suurelle puolueelle kärkiteema.

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo (kok) esitti syksyllä ympäristöministeriön sulauttamista maa- ja metsätalousministeriön kanssa yhdeksi luonnonvaraministeriöksi. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on kertonut kannattavansa ehdotusta. Sivustatukea on antanut perussuomalaiset maaseutupoliittisella ohjelmallaan.

Puolue kannattaa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön sulauttamista yhdeksi ruoka- ja luonnonvaraministeriöksi.

”Sujuva hallinnointi ja byrokratian vähentäminen edellyttävät sitä”, perustelee puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo vastauksessaan.

Puheenjohtaja Sipilän julkisuudessa ilmaisemista näkemyksistä huolimatta keskusta ei halunnut Vihreän Langan kyselyssä ottaa selvästi kantaa juuri ympäristöministeriön kohtaloon.

”Keskusta on valmis osana Suomen johtamisen uudistamista tarkastelemaan myös ministeriöiden työnjakoa ja ministeriörakennetta. Tavoitteena tulee olla, että ministeriöt olisivat nykyistä kiinteämmin osa valtioneuvostoa”, puolueen vastauksessa sanotaan.

Kokoomuksella ei ole asiasta vahvaa mielipidettä. Ympäristöministeriön yhdistämistä maa- ja metsätalousministeriöön voidaan kuitenkin puolueen vastauksen mukaan selvittää.

Suurista puolueista ainoastaan sdp vastustaa yksiselitteisesti ympäristöministeriön lakkauttamista.

Vasemmistoliitto, vihreät ja rkp pitävät ympäristöministeriön itsenäisyyden säilymistä tärkeänä edellytyksenä ympäristöasioiden edistämiselle.

Vihreiden puoluesihteeri Lasse Miettinen kertoo, että ympäristöministeriön puolustaminen on ollut vihreille pitkä taistelu, jota jatketaan myös tulevaisuudessa.

”Niin kauan kuin valtioneuvosto koostuu itsenäisistä ministeriöistä, on välttämätöntä, että on vähintään yksi ministeriö, jonka tehtävä on olla puhtaasti ympäristön puolella, ympäristön pilaamista vastaan.”

Ympäristöministeriön itsenäisyys voisi siis olla vaarassa, jos seuraavassa hallituksessa istuisivat keskusta ja perussuomalaiset. Keskenään hallituspuolueet eivät voisi kuitenkaan päättää ympäristöministeriön lakkauttamisesta. Asiasta pitäisi säätää laki, josta äänestettäisiin eduskunnassa.

Ministeriöiden järjesteleminen saattaa helpottua tulevaisuudessa. Valtioneuvostossa on hallituskauden aikana valmisteltu Keskushallinnon uudistus -nimellä kulkevaa hanketta.

Vihreän Langan saamien vastauksien pohjalta moni puolue onkin miettinyt hankkeeseen liittyen ministeriöiden uudelleen järjestämistä.

Ministeriöt ovat perinteisesti olleet Suomessa melko pysyviä instituutioita: ainoat muutokset itsenäistymisen jälkeen ovat olleet ympäristöministeriön perustaminen 1980-luvulla sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yhdistyminen työministeriön kanssa vuonna 2008.

Keskushallinnon uudistuksella yhtenäistettäisiin ministeriöiden työtä ja helpotettaisiin rahoituksen liikkuvuutta. Hanketta on perusteltu sillä, että nykyinen yhteiskunta ja talous muuttuvat niin nopeasti, että hallinnon on oltava valmis nopeisiin strategisiin liikkeisiin.
Viite