Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

freeimages.com

Aurinkopaneeli
Lähienergiaa! Ympäristöjärjestöjen mukaan puoluiden käsitys energiapolitiikan uudistamistarpeesta on parantunut muutamassa vuodessa.freeimages.com

Lähienergiaa! Ympäristöjärjestöjen mukaan puoluiden käsitys energiapolitiikan uudistamistarpeesta on parantunut muutamassa vuodessa.

Puolueet lähes yksimielisiä energiapolitiikan avoimuuden ja uusiutuvien edistämisestä

25.2.2015 11.20

Lasse Leipola

Ympäristöjärjestöjen tekemän selvityksen mukaan uusiutuvan energian hallinnollisten esteiden poistaminen ja energiapolitiikan avoimuuden lisääminen saattavat edetä tulevalla hallituskaudella.

Järjestöt esittivät eduskuntapuolueille 11 ympäristö-, energia- ja ilmastopolitiikkaan liittyvää kysymystä. Selvimmät erot löytyivät muun muassa puolueiden suhteutumisessa turpeeseen. Sen sijaan esimerkiksi kivihiilestä luopumista kannatettiin laajalti.

Yleisesti ottaen perussuomalaiset olivat vastahankaisimpia energiapolitiikan uudistamisen suhteen. Puolueen mukaan on epärealistista pyrkiä eroon kivihiilestä vuoteen 2025 mennessä, luvitusta ja verotusta pitäisi helpottaa turvetuotannossa eikä uusiutuvaa energiaa tule tukea tai energiatehokkuutta tule edistää.

Jopa perussuomalaisetkin kannattavat energia- ja ilmastopolitiikan avoimuuden lisäämistä. Ainoastaan kokoomus ei asettunut selkeästi kannattamaan nykyistä avoimempaa energiapolitiikkaa, jossa taustalaskelmat, mallit ja oletukset ovat julkisesti tarkasteltavissa. Kysymyksenasettelulla viitattiin erityisesti työ- ja elinkeinoministeriön haluttomuuteen julkaista laskentamalli, jolla on tehty muun muassa ydinvoimapäätöksiin vaikuttaneita arvioita sähkönkulutuksen kehityksestä.

Ympäristöjärjestöt ovat valinneet yhteiseksi vaaliteemakseen ympäristö- ja ilmastopolitiikan. Järjestöjen mukaan tulevaan hallitusohjelmaan tulisi kirjata sitovat vuosia 2025 ja 2030 koskevat vähimmäistavoitteet uusiutuvalle energialle, sillä maakohtaiset tavoitteet jäävät 2020 jälkeen pois EU:n yhteisestä energiapolitiikasta.

Järjetöjen mukaan julkiset tuet fossiilisille polttoaineille tulee lakkauttaa, kannustimia lähienergialle ja energiatehokkuudelle lisättävä ja ilmastolain toteuttaminen aloitettava tekemällä tiekartta vuoteen 2050 ulottuville päästövähennyksille.

ilmastolaki  luonnonsuojelu  vesivoima  puolueet  eduskuntavaalit 
Viite