Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

ilkka jukarainen / flickr (cc by)

Lisää suojelua. Etenkin eteläisen Suomen metsät tarvitsevat nykyistä enemmän suojelua. ilkka jukarainen / flickr (cc by)

Lisää suojelua. Etenkin eteläisen Suomen metsät tarvitsevat nykyistä enemmän suojelua.

Suomen luontoa juhlitaan – suojelu laahaa tavoitteista

25.8.2017 15.55

Jenni Leukumaavaara

Suomen luontoa juhlitaan lauantaina eri puolilla Suomea. Asiantuntijat ovat kuitenkin huolissaan luonnon ja etenkin metsien tilasta.

Suomessa on paljon metsää, mutta sen monimuotoisuus hupenee etenkin eteläisessä Suomessa. Valtion vastaus ongelmaan on ollut Metso-ohjelma, johon yksityiset metsänomistajat voivat tarjota maitaan suojeluun korvausta vastaan. 


Vuoden 2016 loppuun
mennessä Metson kautta yksityisiä metsiä on suojeltu pysyvästi 48 000 hehtaaria. Lisäksi valtio on osoittanut Metsoon omia metsiään 13 000 hehtaaria. Alkuperäinen tavoite oli suojella yhteensä 96 000 hehtaaria viime vuoden loppuun mennessä, mutta tavoite siirrettiin vuoteen 2025.

Nykyinen hallitus leikkasi Metso-rahoitusta 70 prosentilla, ja on sen jälkeen palauttanut rahoitusta pikkuhiljaa. Vuosina 2013-2014 Metson rahoitus oli suurimmillaan, 34 miljoonaa euroa. Ensi vuoden budjettiehdotuksessa Metsolle on merkitty 17 miljoonaa euroa.

Suojelumäärärahoihin verrattuna talousmetsien hyötykäyttöä edistävät tuet ovat merkittävästi suuremmat. Yksityisten metsänomistajien metsänhoidon toimenpiteitä (Kemera-tuki) valtio tukee tänä vuonna 56 miljoonalla eurolla, aiempina vuosina jopa 85 miljoonalla eurolla.


WWF:n metsäasiantuntijan
Panu Kuntun ja Jyväskylän yliopiston ekologian professorin Janne Kotiahon mielestä Metson vuosittaisen rahoituksen tulisi olla vähintään 100 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Ruotsi käyttää luonnonsuojelualueiden hankintaan 113 miljoonaa euroa tänä vuonna.

Kuntun ja Kotiahon mielestä Metson pitäisi olla pysyvä suojeluinstrumentti, eikä vain määräaikainen ohjelma.

Etelä-Suomen metsistä noin kolme prosenttia on suojeltu. Metso-ohjelma nostaa Etelä-Suomen metsiensuojeluastetta noin yhden prosenttiyksikön, jonka jälkeen Etelä-Suomen metsistä on suojeltu yhä alle neljä prosenttia.

Kuntun mukaan luonnon kannalta riittävä suojelumäärä olisi 17 prosenttia Etelä-Suomen metsäpinta-alasta. Tähän tasoon Suomi on YK:n biodiversiteettisopimuksessa sitoutunut.


Metsien suojelu
myös kiinnostaa, vaikka hallitus on tempoillut suojelumäärärahojen kanssa. Metsoon tarjotaan enemmän metsiä kuin siihen on varaa ottaa.

Myös yksityiselle Luonnonperintösäätiölle tarjotaan yhä enemmän metsiä suojeltavaksi, kertoo toiminnanjohtaja Anneli Jussila

WWF:n keväällä tilaaman ja julkaiseman selvityksen mukaan yli puolet vastanneista metsänomistajista ei ollut saanut tarpeeksi tietoa metsien suojelumahdollisuuksista tai metsänkasvatuksesta jatkuvan kasvun periaatteella avohakkuiden sijaan.

luonnonsuojelu  metso 
Viite