Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivosaluetta vuonna 2013
Ostajaa etsitään. Vielä konkurssin välttänyt Talvivaaran emoyhtiö on ainoa julkisuudessa kaivostoiminnan ostajaehdokkaaksi ilmoittautunut. Sillä ei kuitenkaan ole rahaa. Kuva on vuodelta 2013.Sammeli Heikkinen

Ostajaa etsitään. Vielä konkurssin välttänyt Talvivaaran emoyhtiö on ainoa julkisuudessa kaivostoiminnan ostajaehdokkaaksi ilmoittautunut. Sillä ei kuitenkaan ole rahaa. Kuva on vuodelta 2013.

Talvivaaran pyörittäminen ja myyminen ovat kaatumassa valtion niskaan

13.11.2014 14.55

Sammeli Heikkinen

Talvivaara-kaivoskonsernin kaivospuoli syöksyi viime viikolla kujanjuoksusta konkurssiin. Emoyhtiö nilkuttaa vielä eteenpäin velkasaneerauksen toivossa.

Näyttää melko varmalta, että valtio ottaa ehkä piankin vastuun monimetallikaivoksen ongelmallisesta pesästä. Kaivosta pyöritetään tosin jo nyt valtion rahoilla. Tänään torstaina hallitus päätti 60 miljoonan euron lisämäärärahasta kaivoksen pyörittämiseksi.

Kaivostoiminnasta vastaava tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo haettiin viime viikon lopulla konkurssiin. Jäljelle jäi konsernin kuori, pörssissä noteerattu Talvivaaran kaivososakeyhtiö. Kaivososakeyhtiö pyrkii edelleen velkasaneeraukseen, ja on kertonut yrittävänsä ostaa kaivostoiminnan tyttären konkurssipesästä. Rahoituksesta ei ole tietoa.

Esimerkiksi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok) jätti konkurssista pitämässään tiedotustilaisuudessa tämän ilmoituksen käytännössä huomiotta. Hän arvioi, että valtio ottaa konkurssipesästä vastuun ja yrittää löytää kaivostoiminnalle vakavaraisen jatkajan.

Tämä vaatisi sitä, että Talvivaara ajettaisiin niin sanottuun julkisselvitykseen, jossa pesänselvitys jää valtiolle.

”Konkurssiasiamies tekee hakemuksen asiasta Espoon käräjäoikeudelle. Jos oikeus päättää, että julkisselvitykseen siirrytään, asiamies nimittää julkisselvittäjän, ja valtio ottaa vastuun konkurssipesästä”, työ- ja elinkeinoministeriöön perustetun Talvivaara-toimiston vetäjä, toimialajohtaja Mika Lautanala kertoo.

Julkisselvittäjä saa silloin vallan päättää pesän asioista, konkurssiasiamiehen valvonnassa. Normaalisti konkurssipesässä valtaa käyttää pesänselvittäjä ja suurimmat velkojat.

Julkisselvityksessä näiden valta menee, mutta samalla valtio ottaa vastuun koko pesästä, mikä Talvivaara Sotkamon tilanteessa tarkoittaa kaivostoiminnan kustannuksista huolehtimista.

Lautanalan mukaan konkurssiasiamies ei ollut tehnyt pyyntöä julkisselvityksestä viikon alussa.

”Vienee jonkin aikaa ennen kuin asiamies voi pyynnön tehdä. Ensin pitää tehdä selvityksiä, ja jos pyyntö tehdään, oikeus pyytää lausunnot pesänhoitajalta ja velkojilta.”

Vapaavuori piti jo viime viikolla todennäköisenä, että Talvivaara Sotkamon pesä menee julkisselvitykseen. Lautanalan mukaan tämä johtuu siitä, että kaivokseen liittyy suuri ympäristöriski, eikä konkurssipesällä ole varoja.

”Korostan kuitenkin, että päätöksen tekee käräjäoikeus”, Lautanala sanoo.

Lautanalan arvion mukaan Talvivaara Sotkamon siirtyminen julkisselvitykseen ja valtion vastuulle ratkeaa luultavasti lähiviikkojen aikana. Jos velkojat ja pesänhoitaja puoltavat julkisselvitystä, prosessi voi olla nopeakin.

Konkurssikaivos pyörii jo nyt valtion rahoilla. Valvova viranomainen, Kainuun ely-keskus, rahoittaa kaivoksen toimintaa ympäristövastuulain nojalla. Ely kustantaa ympäristöministeriön piikistä ne kaivoksen prosessit, joiden keskeyttäminen vaarantaisi ympäristön turvallisuuden.

Yksikön päällikkö Sari Myllyoja ely-keskuksesta kertoo, että käytännössä tämä merkitsee koko kaivoksen liuoskierron toiminnan rahoittamista. Ely maksaa esimerkiksi metallitehtaan käyttämät kemikaalit ja sähkön. Metallitehtaan toiminta jouduttiin keskeyttämään viime viikonloppuna, kun kemikaalit loppuivat, eikä uusiin ollut rahaa. Tehdas on määrä käynnistää perjantaina valtion rahan turvin.

Varaton pesä ei toimintakulujaan voi maksaa, joten tilanne muuttuu vain, jos kaivos kaatuu valtion syliin julkisselvityksen kautta tai jos joku ostaa kaivostoiminnot Talvivaara Sotkamon konkurssipesästä.

Pesänhoitajaksi nimetty asianajaja Jari Salminen JB Eversheds -asianajotoimistosta sanoi Kainuun Sanomien haastattelussa uskovansa, että ostajaehdokkaita kaivostoiminnalle löytyy ”muutaman kuukauden” sisällä.

Molempien Talvivaara-yhtiöiden saneerausta selvittänyt asianajaja Pekka Jaatinen arvioi syyskuun lopussa Espoon käräjäoikeudelle jättämässään selvityksessä, että konkurssitilanteessa Talvivaara Sotkamon kaivosliiketoiminnan ostajan pitäisi varautua vähintään 150 miljoonan euron kuluihin kaivostoiminnan ylösajosta ja lisäksi uudessa ympäristöluvassa määrätyn 107 miljoonan euron ympäristövakuuden hankkimiseen.

”Selvittäjä ei pidä todennäköisenä, että tällaisiin investointeihin valmista ostajaehdokasta olisi konkurssimenettelyssä löydettävissä”, Jaatinen kirjoitti.

Jaatinen myös ennakoi, että Talvivaara Sotkamon konkurssi voitaisiin tehdä vain valtion varoin.

Nyt näyttää käyvän juuri niin. Kuinka pitkään valtio etsii ostajaa Kainuun kaivokselle, jos se jää sen käsiin?

”Julkisselvityksen kestolle ei lain mukaan ole mitään takarajaa. Minulla on sellainen kuva, että jos ostajaa ei löydy pian, todennäköisyys heikkenee. Eli ostajaa kannattaa etsiä vain rajallisen ajan”, Mika Lautanala sanoo.

Juttu on torstain tiedoilla päivitetty versio lehdessä julkaistavasta jutusta.

Talvivaara  kaivos  kaivosteollisuus  talous  valtio 
Viite