Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lasse Leipola

Sähkötolppa ja taivas
Vähemmän virtaa. Sähkönkulutus laski jo kolmatta vuotta. Taustalla oli paitsi leuto sää myös taloustaantuma, sillä teollisuudessa ainoastaan metallinjalostuksen sähkönkulutus kasvoi.Lasse Leipola

Vähemmän virtaa. Sähkönkulutus laski jo kolmatta vuotta. Taustalla oli paitsi leuto sää myös taloustaantuma, sillä teollisuudessa ainoastaan metallinjalostuksen sähkönkulutus kasvoi.

Tuulivoimaa viime vuonna ennätyksellisen paljon ja päästöjä ennätyksellisen vähän

20.1.2016 10.41

Lasse Leipola

Tuulivoimalla tuotettiin Suomessa viime vuonna noin 2,3 terawattituntia sähköä. Määrä on yli kaksinkertainen vuoden 2014 noin 1,1 terawattituntiin verrattuna.

Tuulisähkön tuotannon kasvun taustalla on merkittävä lisäys tuotantokapasiteetissa, eli käytännössä uudet tuuli voimalat. Kun tuulivoimaloiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti oli vuoden alussa 631 megawattia, päästiin loppuvuodesta jo 1 005 megawattiin eli hieman yli gigawattiin.

Energiateollisuuden tiedotteen mukaan uusiutuvan energiantuotannon osuus kasvoi viime vuonna 45 prosenttiin ja sähköntuotannon kasvihuonekaasupäästöt putosivat lähes neljänneksellä. Vuoteen 2013 verrattuna päästöt ovat pudonneet lähes puoleen ja ovat Energiateollisuuden mukaan ”mittaushistorian alhaisimmalla tasolla”.

Päästövähenemän taustalla on sähkönkäytön vähentyminen, edullinen tuontisähkö ja lähes ennätyksellinen kotimaisen vesivoiman käyttö.

Suomalaisesta sähköntuotannosta kolmannes oli ydinvoimaa, neljännes vesivoimaa ja kuudennes biomassaa. Viimeinen neljännes katettiin enimmäkseen kivihiilellä (8%), maakaasulla (8%), turpeella (4%) ja tuulella (4%). Tuotannon osuus kulutuksesta oli noin viidennes.
Viite