Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Flickr / Tom Bech (CC-BY)

Susi
Tähtäimessä? Järjestöjen mukaan aikuisten yksilöiden tappaminen on erityisen vaarallista, sillä se johtaa pahimmillaan laumojen hajoamiseen, mistä taas voi aiheutua ongelmatilanteita myös ihmisasutuksen läheisyydessä.Flickr / Tom Bech (CC-BY)

Tähtäimessä? Järjestöjen mukaan aikuisten yksilöiden tappaminen on erityisen vaarallista, sillä se johtaa pahimmillaan laumojen hajoamiseen, mistä taas voi aiheutua ongelmatilanteita myös ihmisasutuksen läheisyydessä.

Vetoomus susien puolesta: ”On ihmisen vastuulla sopeutua”

2.6.2015 9.18

Lasse Leipola

Susien kannanhoidollinen metsästys rikkoo EU:n luontodirektiiviä, väittävät Luonto-Liiton susiryhmä ja Oikeutta eläimille -järjestö. Ne ovat kannelleet asiasta EU-komissioon ja keräävät nyt kansalaisten nimiä kantelunsa tueksi.

Viimeisimmän, ennen metsästyksen alkua tehdyn arvion mukaan Suomen susikanta on kasvanut 220–245 yksilöön.

Kannanhoidollinen metsästys on tänä vuonna alkanut kaksivuotinen kokeilu, jonka tavoitteena on salametsästyksen vähentäminen. Järjestöt muistuttavat, että kokeilun myötä suden metsästyskiintiö on lähes kolminkertaistunut.

”Kannanhoidollisen metsästyksen salliminen näyttäytyy lähinnä myönnytyksenä salametsästäjille. Suden jatkuvan ahdingon lievittämiseen tarvitaan nyt kestävämpää susipolitiikkaa, jonka puolesta jokainen voi nyt antaa äänensä allekirjoittamalla vetoomuksen”, sanoo Luonto-Liiton susikampanjavastaava Ilkka Hiltunen.

Järjestöt moittivat sitä, että rakentavat keinot susien suojelemiseksi ovat jääneet taka-alalle. Niiden mukaan muun muassa erilaisiin kotieläinten suojausmenetelmiin, käytäntöjen kehittämiseen ja susitiedon jakamiseen panostamalla suden suojelua voitaisiin edistää kestävällä tavalla.

”Susien niin kuin muidenkin eläinten on annettava elää lajityypilliseen tapaansa. On ihmisen vastuulla sopeutua siihen, mikä kuuluu tavalliseen luonnon kiertokulkuun”, sanoo Oikeutta eläimille -järjestön Kristo Muurimaa.

Vetoomus luovutetaan komissiolle ensi syksynä.

luonnonsuojelu  salametsästys  sudet 
Viite