Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lasse Leipola

Hakattu metsä
Valmis nielemään? Suomen ilmastopolitiikka perustuu ajatukseen siitä, että hakatun metsän tilalle kasvaa uusi.Lasse Leipola

Valmis nielemään? Suomen ilmastopolitiikka perustuu ajatukseen siitä, että hakatun metsän tilalle kasvaa uusi.

Ympäristöjärjestöjen analyysi: Suomi ajaa ilmastolle kestämätöntä metsäpolitiikkaa EU:ssa

23.5.2017 6.12

Lasse Leipola

Suomi toimii metsäasioissa aktiivisesti EU:n ilmastopolitiikan vesittämiseksi, väittävät eurooppalaiset ympäristöjärjestöt. Selvityksen taustalla ovat muun muassa Birdlife International, Climate Action Network ja metsien suojelua EU:ssa ajava Fern.

EU:ssa väännetään parhaillaan siitä, millaiset tavoitteet ja ehdot unionissa asetetaan maankäytön muutoksille ja metsäpolitiikalle. Muun muassa Suomi ajaa muutoksia komission esitykseen.

Järjestöjen tuoreessa raportissa on selvitetty maiden kantoja maankäyttökysymyksissä. Arvioinnissa on käytetty myös neuvostosta vuodettuja kantoja. Kaikkein ilmastomyönteisimmäksi arvioidaan Saksan kannat.

Puheenjohtajamaana puolueettoman Maltan kantoja ei ole arvioitu, joten muiden 27 jäsenmaan joukossa Suomi jää sijalle 21. Kaikkein huonoimmaksi arvioidaan Puola.

Järjestöjen mukaan EU hiilinielu on vaarassa vähentyä jopa 100 miljoonan auton päästöjä vastaavalla määrällä. Suomen osuudeksi arvioidaan 10 miljoonan auton päästöjä.


Järjestöjen mukaan Suomi haluaa, että metsähakkuista aiheutuvat päästöt lasketaan samalla tapaa riippumatta käyttötarkoituksesta. Eli päästölaskennan lähtötasossa ei tehtäisi eroa sen välillä, onko puuta käytetty materiaalina esimerkiksi rakentamisessa vai poltetaanko se energiaksi, jolloin siihen sitoutunut hiili vapautuu takaisin ilmakehään.

Toinen ongelma Suomen kannoissa on ympäristöjärjestöjen mukaan se, ettei Suomi halua ylärajaa sille, kuinka paljon maankäyttösektorin muita päästöjä voi kompensoida metsien hiilinielulla. Järjestöjen mukaan mahdollisuus kompensaatioihin vähentää todellisten päästövähennysten tarpeellisuutta ja kiireellisyyttä.

Suomen hallituksen näkemyksen mukaan metsien aktiivinen käyttö ja hoito pitävät huolta hiilinieluista. Hallituksen pelkona on, että jos komission kanta ei jousta, Suomi joutuu hankkimaan hiilinielukiintiöitä muilta mailta.

Ympäristöjärjestöjen mukaan Suomi ei ole yksin EU-komission metsälinjauksia kyseenalaistavassa rintamassa vaan vastaavien muutoksien takana ovat myös Itävalta, Ranska ja Ruotsi.

Ympäristöministeriöt kokoontuvat päättämään asiasta 19. kesäkuuta.

Juttua on päivitetty kello 15.40. Täsmennetty Suomen politiikkaa koskevia muotoiluja.
Viite