Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

UNFCCC / Flickr

Christiana Figueres
Eteenpäin. ”Monet lisäykset ovat korostaneet sen tärkeyttä, että politiikan pitää seurata tiedettä”, sanoi Christiana Figueres. Hänen mukaansa ilmastosopimuksen ja -politiikan pitkäjänteisyys edellyttää kansallisten tavoitteiden päivittämistä ja arvioimista säännöllisesti.UNFCCC / Flickr

Eteenpäin. ”Monet lisäykset ovat korostaneet sen tärkeyttä, että politiikan pitää seurata tiedettä”, sanoi Christiana Figueres. Hänen mukaansa ilmastosopimuksen ja -politiikan pitkäjänteisyys edellyttää kansallisten tavoitteiden päivittämistä ja arvioimista säännöllisesti.

Genevessä rakennettiin luottamusta – ”ilmastoneuvotteluiden tärkein resurssi”

16.2.2015 13.57

Lasse Leipola

Pariisin ilmastosopimuksen niin sanottu neuvotteluteksti hyväksyttiin viime viikolla Genevessä. Samalla sovittiin, että ennen Pariisia järjestetään todennäköisesti vielä kolmet virkamiestason neuvottelut: kesäkuussa, syyskuussa ja lokakuussa. Syksyn toisiin neuvotteluihin saatetaan pyytää mukaan myös ministerit, jotta myös neuvotteluiden vaikeimmissa kysymyksissä päästään eteenpäin.

Geneven neuvotteluissa yli kaksinkertaiseksi paisuneessa tekstissä on mukana nyt kaikkien osapuolten toiveet. Joukossa on hyvinkin kunnianhimoisia elementtejä, kuten fossiilisten tukien leikkaus, päästöjen nollaaminen sekä lämpenemisen rajoittaminen aiemmin sovitun kahden asteen sijaan puoleentoista.

”Mailla oli niin paljon lisäyksiä, ettei varsinaisiin tiivistämisneuvotteluihin asti päästy. Se tarkoittaa, että kesäkuussa Bonnissa tahdin pitäisi muuttua. Neuvotteluaikaa ennen Pariisia ei ole enää paljon”, Suomen pääneuvottelija Harri Laurikka sanoo.
Hänen mukaansa Genevessä käytiin kuitenkin virallisten neuvotteluiden ulkopuolella paljon rakentavia keskusteluja. Erilaiset epäviralliset neuvottelut jatkuvat läpi kevään.

”Esimerkiksi kehitysmaat esittivät Genevessä monenlaisia vaihtoehtoja. Jos ne pääsevät ne pääsevät niistä keskenään sopuun, voidaan Bonnissa saada tekstiä karsittua nopeastikin”, Laurikka sanoo.

YK:n ilmastoneuvotteluja hallinnoivan UNFCCC:n puheenjohtaja Christiana Figueres piti Geneven neuvotteluja onnistuneina, vaikka teksti venyi. Hän muistutti perjantaisessa tiedotustilaisuudessaan, että kokouksen tärkein tavoite oli neuvottelutekstin hyväksyminen.

”Siinä onnistuttiin. Sen jälkeen tärkeintä oli rakentaa luottamusta huomioimalla osapuolten näkemyksiä, sillä se on tällaisten neuvotteluiden tärkein resurssi”, Figueres sanoi.

ilmastoneuvottelut 
Viite