Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Iiro Törmä

Emma Hakala
Tuntematon uhka. Suomessa ilmastoasenteisiin vaikuttaa se, ettei muutos vielä näy meillä, sanoo tutkija Emma Hakala. ”Kehitysmaissa ihmiset vastaavat, että suurin uhka turvallisuudelle on ilmastonmuutos.”Iiro Törmä

Tuntematon uhka. Suomessa ilmastoasenteisiin vaikuttaa se, ettei muutos vielä näy meillä, sanoo tutkija Emma Hakala. ”Kehitysmaissa ihmiset vastaavat, että suurin uhka turvallisuudelle on ilmastonmuutos.”

Pitäisiko julistaa sota ilmastonmuutokselle?

24.10.2017 16.55

Riikka Suominen

Ilmastonmuutos on turvallisuusuhka, sanoo tutkija Emma Hakala. Hänen mielestään ilmastosta ei silti pidä tehdä turvallisuuspolitiikkaa.

Mitä on ilmastoturvallisuus?

”Se käsittelee sitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa konflikteihin ja ihmisten turvallisuuteen muun muassa luonnonkatastrofien tai tautien leviämisen myötä.”

Miksi ilmastonmuutoksesta on alettu puhua turvallisuusuhkana?

”On haluttu korostaa asian poliittista merkitystä. Turvallisuutta pidetään usein tärkeimpänä kansainvälisen politiikan osana. Voimakkaimmin asiaa on nostanut Yhdysvaltain armeija. Osin se on realismia, mutta syynä voi olla myös halu paisuttaa armeijan budjettia.”

Kannattaako ilmastonmuutos nähdä turvallisuusuhkana?

”Ilmastonmuutos lisää riskejä ja vaikuttaa Suomen kansalliseen turvallisuuteen.”

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen turvallisuuteen?

”Turvallisuusuhat muualla maailmassa heijastuvat Suomeen pakolaisuutena ja tautien leviämisenä. Mitä tapahtuu kun suuret hiili- ja öljyvaltiot joutuvat sopeutumaan siihen, ettei tuotteille ei ole kysyntää? Puolustusvoimien tehtävä on reagoida kansalliseen turvallisuuteen ja lmastonmuutos vaikuttaa siihen.

Suomen pitäisi myös osallistua kansainvälisellä tasolla turvallisuuskeskusteluun. Ruotsi on parhaillaan YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuva jäsen. Heidän agendansa on painottanut ilmastoturvallisuutta.”

Mitä harmia turvallisuuspuheesta voi olla?

”Kun asiasta tulee turvallisuuspolitiikkaa, se liukuu avoimen demokraattisen päätöksenteon ulkopuolelle. Päätöksiä aletaan tehdä suljettujen ovien takana. Perinteinen turvallisuuspolitiikka ei auta ilmastonmuutoksen torjunnassa.”

Pitäisikö ilmastonmuutosta vastaan julistaa sota?

”Ei. Vaikka tehokkaita toimia tarvitaan, sotaretoriikka tuo mukanaan vaihtoehdottomuuden, joka ei auta toimivien ratkaisuiden löytämistä. Ei ole näyttöä siitä, että sodanjulistukset abstraktia vihollista vastaan olisivat missään asiassa toimineet kovin hyvin.”

ilmastonmuutos  ilmastoturvallisuus 
Viite