Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lasse Leipola

Jääkarhupatsas
Paljon pelissä. Nousevan hiilidioksidikäyrän lävistämä jääkarhu muistuttaa kahden kokouspaikan välillä kulkevia neuvottelijoita siitä, mistä on lopulta kyse.Lasse Leipola

Paljon pelissä. Nousevan hiilidioksidikäyrän lävistämä jääkarhu muistuttaa kahden kokouspaikan välillä kulkevia neuvottelijoita siitä, mistä on lopulta kyse.

Analyysi

Synkkiä tutkimustuloksia ja toivon viestejä – Ilmastokokous etenee kohti päätösvaihetta

14.11.2017 15.28

Lasse Leipola

Bonnin ilmastoneuvottelut etenevät kohti ratkaisun hetkiä. Viikon loppuun mennessä selviää, kuinka paljon kokouksen tärkeimmissä asiakohdissa on päästy eteenpäin.

Tärkeät päätökset jäävät joka tapauksessa ensi vuonna Puolassa pidettävään kokoukseen. Tämän vuoksi huomio kiinnittyy oheistoimintaan, kaikkeen siihen, mitä kokouksen yhteydessä tapahtuu.


Bonnin ilmastoneuvotteluissa on edustettuna kahdet erilaiset Yhdysvallat. Yksi vakuuttaa sitoutuneisuuttaan Pariisin sopimuksen tavoitteisiin, toinen tarjoaa uusia hiilivoimaloita ratkaisuksi ilmastonmuutokseen.

Voitte arvata, kumpi on presidentti Donald Trumpin delegaatio ja kumpi osavaltioiden, kaupunkien ja yrityksien koalitio.

Trumpin hallinnon maanantai-iltana järjestämä tilaisuus keräsi suuren joukon kilpailevan We are still -ryhmän jäseniä, jotka häiritsivät kivihiilen markkinoimista ilmastoratkaisuna ensin laulamalla ja lopulta ulosmarssilla.

Varsinaisiin neuvotteluun osallistuvat osin samat virkailijat kuin Obaman kaudella. Suomen pääneuvottelija Outi Honkatukia luonnehti Yhdysvaltojen esiintymistä kokoushuoneissa varsin hiljaiseksi. Toistaiseksi ei ole ollut merkkejä siitä, että Trumpin hallinto yrittäisi aktiivisesti häiritä tai vesittää neuvotteluita.


Vuosittaisten ilmastokokousten alla ja aikana julkaistaan iso joukko selvityksiä ja tutkimuksia, joiden toivotaan antavan neuvottelijoille tuntuvaa painetta.

Tänä vuonna nämä julkistukset ovat maalanneet varsin synkkää kuvaa. Pariisin sopimus ja globaalin energiantuotannon päästöjen kasvun taittuminen on herättäneet viime vuosina optimismia, mutta viime viikkoina on tullut kylmää vettä niskaan.

Ensin YK:n ympäristöohjelma Unep vahvisti sen, minkä kaikki jollain tasolla jo tiesivät: Pariisin sopimukseen annetun sitoumukset eivät riitä ja lisätoimilla on valtava kiire. Viikon alussa tutkijat kertoivat, että päästöt ovat kääntyneet jälleen kasvuun.

Tämän vuoden päästöjä ennakoiva raportti on karua luettavaa EU-kansalaisille, sillä unionin päästövähennykset ovat hyytyneet.

EU:n ilmastopolitiikan riittämättömyys nousi esiin myös viikko sitten julkaistussa selvityksessä, jonka mukaan monessa jäsenmaassa siirtymävaiheen polttoaineeksi valittu maakaasu estää ilmastotavoitteiden saavuttamisen.

Kaiken huipuksi tänään tiistaina julkaistu Kansainvälisen energiajärjestön vuosittainen arvio ennustaa lievää päästöjen nousua vuoteen 2040 mennessä, ei suinkaan laskua.


Samaan aikaan ilmastokokoukseen kantautuu kuitenkin toivon viestejä ympäri maailmaa. Edellä mainittu We are still -koalitio edustaa merkittävää osaa Yhdysvaltain taloudesta ja se aikoo jatkaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa Donald Trumpin aikeista riippumatta.

Kokouksen yhteydessä on myös saatu uusia sitoumuksia ilmastorahoituksesta kehitysmaille sekä julistettu uusia toimia hiilivoimasta luopumiseksi.

Kiinnostava on myös ilmasto-oikeudenmukaisuutta ajava liike, joka käy useassa maassa oikeutta päästöjen vähentämiseksi. Tänään Norjassa alkoi oikeudenkäynti, jossa selvitetään, estääkö maan perustuslain kirjaus elinympäristön suojelemisesta uusien öljynporauslupien myöntämisen.

Hollannin hallitus joutui muutama vuosi sitten taipumaan vastaavan tyylisessä oikeudenkäynnissä kiristämään päästövähennystavoitteitaan.

Jos ilmastonmuutoksen hillitseminen ei muuten etene riittävän nopeasti, voivat oikeusituimet nousta lähitulevaisuudessa ilmastoneuvotteluja tärkeämmäksi areenaksi.

ilmastoneuvottelut  Yhdysvallat 
Viite