Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

”Tämä on paluu tulevaisuuteen”

20.5.2010 15.04

Hannu Hallamaa

Vihreiden etuna verkkopohjaisessa vaalikamppailussa on nuorekas jäsen- ja kannattajakunta, jolle sosiaalinen media on tuttu jo ennestään.

”Annamme ehdokkaille vinkkejä, mitä sosiaalisessa mediassa kannattaa tehdä, mutta tiukkaa sapluunaa ei aseteta. Sosiaalisen median käyttäminen vaatii pitkäjänteisyyttä, jotta se on tehokasta”, sanoo vihreiden kampanjapäällikkö Ville Tuominen.

 

Sdp:ssä sosiaalista mediaa käytetään eduskuntavaaleissa aiempia vaaleja aktiivisemmin. Viestintäväylänä sosiaalinen media löi läpi jo viime kunta- sekä eurovaaleissa.

”Laadimme ohjetta sosiaalisen median käytöstä ja painotamme verkkoetiikan noudattamista. Ehdokkaita kannustetaan mukaan sosiaaliseen mediaan, mutta pakko ei ole”, sanoo viestintäpäällikkö Matti Hirvola.

 

Kokoomuksessa uskotaan sosiaalisen median merkityksen vaalityössä kasvavan, koska internetissä yleisö on siirtymässä kotisivuilta sosiaaliseen mediaan. Puolue on laatimassa aiheesta tietopaketteja.

”Ehdokkaan kannattaa olla sosiaalisessa mediassa mukana vain, jos sen kokee itselleen luontevaksi. Jos ei ole kiinnostusta, kannattaa valita jokin toinen viestintäkanava”, sanoo viestintäpäällikkö Jenni Haukio.

 

Keskustalle sosiaalisen  median merkitys korostuu, kun vaalirahoitus niukkenee. Verkossa toimiminen on tärkeä osa ehdokkaiden valmennusta.

”Suosituksemme ehdokkaille on, että yhteisöpalveluissa kannattaa olla vahvasti mukana. Tämä on tavallaan paluu tulevaisuuteen, henkilökohtaisten kontaktien merkitys, luodaan ne sitten verkossa tai kasvokkain, korostuu”, sanoo tiedottaja Matti Mönttinen.

eduskuntavaalit  some 
Viite