Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Natalia Baer

Mari Puoskari ja helmitaulu.
Paljon vai vähän? Vihreiden varapuheenjohtaja Mari Puoskarin mielestä maailma on muuttunut vihreämmäksi. Natalia Baer

Paljon vai vähän? Vihreiden varapuheenjohtaja Mari Puoskarin mielestä maailma on muuttunut vihreämmäksi.

15+15=30

27.2.2009 8.23

Jukka Vahti

Vihreät vuonna 2015: 30 kansanedustajaa, 15 prosentin kannatus ja 15 000 jäsentä. Nämä kunnianhimoiset tavoitteet lyödään tiskiin vihreiden strategialuonnoksessa, joka esitellään tänä viikonloppuna puoluevaltuuskunnan kokouksessa Turussa.

"Strategian perusajatuksena on se, että tavoitteisiin ei voida päästä, jos niitä ei koskaan aseteta", sanoo strategian valmistelua johtanut vihreiden varapuheenjohtaja Mari Puoskari.

Käytännössä vihreiden 30 kansanedustajan tavoite onnistuu vain, jos vaalilakia uudistetaan niin, että vaalipiireittäin suuresti vaihteleva äänikynnys madaltuu. Hallituspuolueet eivät kuitenkaan vielä ole päässeet yksimielisyyteen lain uudistamisesta.

Strategialuonnoksessa ei oteta kantaa vihreiden poliittiseen linjaan, mutta lähtökohtana on puolueen imagon muuttaminen ympäristöpuolueesta "yleispuolueeksi vahvalla ympäristöpoliittisella painotuksella".

Tämä tarkoittaa puolueen poliittisen osaamisen ja näkyvyyden parantamista muun muassa talouspolitiikassa.

"Esimerkiksi kokoomus on saanut rauhassa profiloitua ainoaksi yrittäjäpuolueeksi tai Sdp ja vasemmistoliitto ovat omineet ammattiyhdistyspolitiikan manttelin itselleen. On aika haastaa kilpailijat näissä ja monissa muissa politiikan teemoissa", luonnoksessa todetaan.

Vihreiden kasvu viidentoista prosentin puolueeksi tarkoittaa sitä, että puolueen vuosibudjetin pitää olla useita satoja tuhansia euroja nykyistä suurempi.

Tähän pyritään aktiivisemmalla jäsenhankinnalla, joka onnistuu luonnoksen mukaan siten, että sekä valtakunnallinen puolueorganisaatio että paikallisyhdistykset luopuvat osasta jäsenmaksutuotoistaan, jotka korvamerkitään jäsenhankintaan käytettäväksi.

Lisäksi puolueen viestintää ja vaalikampanjointia parannetaan niin, että puolueen sanoma tavoittaa nykyistä paremmin suuren yleisön. Julkkisehdokkaita vihreät ei strategian mukaan ole jatkossakaan aktiivisesti haalimassa listoilleen.

Puolueen piireille on tähän asti jaettu resursseja niin sanotulla tasajakomallilla, jossa piirien eroavaisuuksia ei juuri ole huomioitu. Eri kokoisissa piireissä ja kunnissa haasteet kuitenkin vaihtelevat.

"Kahden eri piirin keskuskunnilla voi olla samankaltaisempia haasteita kuin eri kunnilla saman piirin sisällä. Nyt pitäisi kehittää tukimalleja eri tyyppisille alueille", Puoskari sanoo.

Isoksi kasvamiseen tähtäävä strategia herättää kevään aikana varmasti keskustelua vihreiden kentällä. Puolueen kasvun on aiemmin pelätty muun muassa laimentavan puolueen alkuperäistä aatetta ja politiikkaa.

"Toivottavasti luonnos herättää vilkasta keskustelua puoluekokoukseen asti. Me perustelemme tätä sillä, että maailma on muuttunut vihreiden suuntaan, ja sen vuoksi voimme hakea kasvua muuttamatta omaa ideologiaamme", Puoskari sanoo.

Strategialuonnos on lähetetty vihreiden jäsenjärjestöille kommentoitavaksi. Kommenttien perusteella puoluehallitus muokkaa strategiasta esityksen toukokuun puoluekokoukselle. Strategialuonnokseen ja siinä asetettuihin tavoitteisiin voi siis vielä tulla suuriakin muutoksia.

 

vihreät 
Viite