Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Allianssi: Näin nuoret haluavat vaikuttaa omaan elämäänsä

8.6.2011 10.19

Saija Räsänen

Nuorilta löytyy halua vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, selviää opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n tuoreesta Nuorten paneeli 2011 -tutkimuksesta.

Nuoret toivovat päätöksentekijöiltä kykyä kuunnella aidosti nuorten toiveita. Heitä kiinnostavat etenkin työllisyyteen, toimeentuloon, koulutukseen ja suvaitsevaisuuteen liittyvät kysymykset.

Tutkimuksen mukaan nuoret kokevat, että heillä olisi paljon annettavaa päätöksiä tehtäessä, ja he tahtoisivat mukaan päättämään itseään koskevista asioista. Vaikka nuorilla näkemyksiä onkin, he kokevat, että aikuiset liian usein suunnittelevat asiat valmiiksi heidän puolestaan.

Nuorten vaikutusmahdollisuuksia tulisi tutkimuksen mukaan lisätä etenkin kunnallisessa pätöksenteossa, koulun asioissa ja harrastuksissa.

Tutkimukseen vastasi 833 nuorta. Kyselyn kohderyhmänä olivat 13-19 -vuotiaat, ja vastanneista 87 prosenttia kuului tähän ikäryhmään. Eniten vastaajia, eli 37 prosenttia, kuului 16-17 -vuotiaiden ikäluokkaan.

nuoret 
Viite