Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Integraatiota. Anni Sinnemäen mielestä euroalueen yhteinen talouspolitiikka on vain etu.

Integraatiota. Anni Sinnemäen mielestä euroalueen yhteinen talouspolitiikka on vain etu.

Anni Sinnemäki: Eurooppa tarvitsee tiukempaa yhteistä talouspolitiikkaa

3.8.2011 10.09

Saija Räsänen

Vihreiden kansanedustaja Anni Sinnemäki kuvailee eilen tiistaina eduskunnan suuressa valiokunnassa käytyä keskustelua euroalueen päämiesten huippukokouksesta ja Kreikan uudesta lainaohjelmasta "kiihkeäksi". Hän kirjoittaa asiasta blogissaan.

Kiihkeys syntyi Sinnemäen mukaan siitä, että edustajilla oli hyvin eriäviä näkemyksiä eurooppalaisesta integraatiosta.

"Oppositio on kritisoinut syntynyttä ratkaisua siitä, että se syventää eurooppalaista taloudellista integraatiota. Niin syventääkin. Mutta minun mielestäni se on hyvä asia. Tarvitsemme tiukempaa yhteistä eurooppalaista talouspolitiikkaa, jotta voimme välttyä monilta niiltä ongelmilta, joita olemme viime vuosina kohdanneet", Sinnemäki kirjoittaa.

Sinnemäki näkee euroalueen päämiesten huippukokouksen hyvänä puolena sen, että se lisää vakautta antamalla eurooppalaisille valtioille lisäaikaa saada taloutensa kuntoon. Päätöksissä toteutui hänen mukaansa onnistuneesti myös yksityisen sektorin vastuu.

Huonoiksi puoliksi kokouksen annissa Sinnemäki sen sijaan mainitsee muun muassa epävarmuuden jatkumisen ja sen, että euroalueen yhteisestä pankkiverosta ei saatu aikaan päätöstä.

Lisäksi hän pitää ongelmallisena sitä, että rahoitusvakausmekanismit ERVV ja EVM saivat oikeuden toimia jälkimarkkinoilla valtioiden velkapaperien ostajana. Vakausmekanismien toiminta jälkimarkkinoilla ylittää Sinnemäen mukaan sekä hallituksen että eduskunnan asettaman neuvotteluhaarukan.

euroopan unioni  talous  eurooppa 
Viite