Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Metsä-Botnia

Fray Bentos.
Bioenergian lähde. Botnian Fray Bentosin tehdas heinäkuussa 2007. Metsä-Botnia

Bioenergian lähde. Botnian Fray Bentosin tehdas heinäkuussa 2007.

Botnia saa päästövähennyksiä Uruguayn tehtaalla

28.5.2008 16.28

Lasse Leipola

Botnian Fray Bentosiin, Uruguayhin, rakentaman sellutehtaan energiatuotanto on hyväksytty päästövähennyskelpoiseksi YK:n ilmastosopimusjärjestelmässä. Laitoksessa tuotetaan energiaa selluntuotannossa ylijääneestä biomassasta.

Osa energiasta käytetään laitoksen toimintaan. Ylijäävä osuus katsotaan YK:n puhtaan kehityksen mekanismin mukaiseksi, puhtaasti tuotetuksi energiaksi, joka vähentää kohdemaan päästöjä.

Puhtaan kehityksen mekanismi CDM on yksi Kioton sopimuksen joustomekanismeista. Sillä halutaan tukea kehitysmaiden päästöjä vähentäviä hankkeita antamalla yrityksille päästövähennystodistuksia, jotka nämä voivat myydä eteenpäin.

Fray Bentosin energiatuotannon ylijäämän lasketaan vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain 45 000 tonnilla. Botnian saamien sertifioitujen päästövähennyksien rahallinen arvo määräytyy kansainvälisillä markkinoilla.

Stanfordin yliopiston tutkijat väittivät tuoreessa tutkimuksessa, että monet yhtiöt käyttävät YK:n puhtaan kehityksen mekanismia järjestelmällisesti hyväksi kuittaamalla päästövähennyksiä projekteista, joiden ei pitäisi saada tukea.

Greenpeacen energiakampanjavastaava Kaisa Kosonen muistuttaa, että puhtaan kehityksen mekanismin perusidea on rahoittaa päästövähennyshankkeita, jotka eivät toteutuisi ilman ulkopuolista lisärahoitusta.

”Fray Bentosin sellutehdas olisi mitä ilmeisemmin toteutunut ilman CDM-rahoitustakin, joten kyllä tämä haisee ilmastosopimusjärjestelmän väärinkäytöltä”, Kosonen sanoo.

Kososen mukaan nykyinen puhtaan kehityksen mekanismi mahdollistaa kestävän kehityksen ja päästötaseen kannalta kyseenalaisten hankkeiden tukemisen.

"Ongelma on laajalti tiedossa, ja siihen täytyy puuttua uudesta ilmastosopimuksesta neuvoteltaessa."

bioenergia 
Viite