Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Emilia Pippola

Petri Jääskeläinen.
Ja hommiin. Petri Jääskeläisen pesti alkaa vuodenvaihteessa.Emilia Pippola

Ja hommiin. Petri Jääskeläisen pesti alkaa vuodenvaihteessa.

Eduskunnan uusi oikeusasiamies tarttuu pitkiin kantelujonoihin

3.12.2009 15.41

Jukka Vahti

Tiistaina eduskunnan uudeksi oikeusasiamieheksi valittu Petri Jääskeläinen pitää suurimpana haasteenaan pitkäksi venähtäneiden kantelujonojen lyhentämistä.

Kantelujen määrä on kasvanut tänä vuonna 20 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

”Ihmiset tuntevat oikeutensa ja osaavat niitä myös vaatia. Yksi syy kantelujen määrän lisääntymiseen voi olla myös hallinnon monimutkaistuminen”, Jääskeläinen arvioi.

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä sitä, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.

Oikeusasiamiehen rooli monipuolistuu lähivuosina, kun valmisteilla oleva kansallinen ihmisoikeusinstituutio aloittaa toimintansa oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä. Lisätöitä oikeusasiamiehen toimistolle teettää myös YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen lisäpöytäkirja, jonka ratifiointi edellyttää, että vankiloiden olojen valvontaa tiukennetaan.
Viite