Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Mikael Ahlfors

Ekorakentaja John Webster.
Edelläkävijä. John Websterin ekotalo on loppusuoralla. Tulevat ekorakentajat saavat kaipaamansa tietoa helpommin kuin Webster. Mikael Ahlfors

Edelläkävijä. John Websterin ekotalo on loppusuoralla. Tulevat ekorakentajat saavat kaipaamansa tietoa helpommin kuin Webster.

Ekorakentaja saa nyt apua valtiolta

6.3.2009 8.26

Vihreä Lanka

KUN DOKUMENTTIOHJAAJA John Webster alkoi rakentaa ekotaloa Espooseen, apuna olivat ympäristöystävälliseen rakentamiseen erikoistunut arkkitehtitoimisto ja internet. Lämmitysjärjestelmän valinnassa tuli kuitenkin hetkeksi tenkkapoo, kun mistään ei löytynyt kootusti tietoa maalämpöpumpuista.

Tulevaisuuden rakentajan on Websteriä helpompi saada tietoa energia- ja ekotehokkaista ratkaisuista, sillä sekä työ- ja elinkeinoministeriö että ympäristöministeriö ovat siirtämässä ilmastoviestinnän painopistettä laajoista ja yleisluontoisista kansalaiskampanjoista neuvontapalveluihin.

Ympäristöministeriö on saanut tälle vuodelle kahden miljoonan euron määrärahan rakennusten energiatehokkuutta parantaviin selvityksiin ja viestintään.

Suuri osa summasta tullaan viestintäpäällikkö Jussi Salmen mukaan käyttämään jo olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi.

”Tämän vuoden aikana rakennetaan neuvontaverkostoa alan toimijoiden kesken, valmistellaan hyvä ohjeistus rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta ja luodaan neuvontapalveluita internettiin. Ensi vuonna käydään näkyvämpää kampanjaa”, Salmi sanoo.

Myös ekotalonsa sisätöitä viimeistelevä John Webster pitää internetiä hyvänä tiedonvälityskanavana, mutta kertoo hyötyneensä valtionhallinnon ja Motivan sivuja enemmän esimerkiksi rakentajanekolaskuri.fi-sivustosta.

Työ- ja elinkeinoministeriön energiatoimikunnassa suunnitellaan parhaillaan neuvontapalveluita kuluttajille. Sitran energiaohjelmassa pohditaan ministeriön aloitteesta Suomeen sopivaa energianeuvonnan mallia.

Toissa vuonna päättynyt työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoima ilmastonmuutoksen viestintäohjelma oli teollisuusneuvos Sirkka Vilkamon mukaan hyvä aikana, jolloin ilmastonmuutoksesta ei vielä tiedetty paljon.

”Tietämys ilmastonmuutoksesta on lisääntynyt paljon. Nykyään viestintä on neuvontapainotteisempaa”, Vilkamo sanoo.

Yksi ilmastonmuutosviestinnän uusista työkaluista on ilmastonmuutoksesta kertova uutiskirje, joka julkaistaan neljä kertaa vuodessa.

Uutiskirjeen takana on ympäristöministeriön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus.

Ensimmäinen uutiskirje ilmestyy maaliskuun lopulla ja se sisältää sekä politiikkaa että tietoa ilmastonmuutoksen tutkimuksesta.

Kohderyhmiä ovat muun muassa kuntien ja kansalaisjärjestöjen toimijat, jotka työssään joutuvat tekemisiin ilmastonmuutoksen kanssa. Uutiskirjeen voi kuka tahansa käydä lukemassa internetistä.

Noora Jussila ja Riikka Lamminmäki

ekorakentaminen 
Viite