Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

photobucket/ broadm

maissi
Vapaus valita. Geenimuunneltu MON 810- maissi on sallittu eu:ssa, mutta jatkossa jäsenmaat saavat myös kieltää sen omalla alueellaan.photobucket/ broadm

Vapaus valita. Geenimuunneltu MON 810- maissi on sallittu eu:ssa, mutta jatkossa jäsenmaat saavat myös kieltää sen omalla alueellaan.

EU antaa jäsenmaille vapaammat kädet päättää itse geenimuuntelusta

14.7.2010 10.39

Saija Räsänen

Euroopan komissio haluaa antaa eu-jäsenmaille vapauden päättää itsenäisemmin geenimuunneltujen kasvien viljelystä omalla alueellaan. Paikallista päätöksentekoa perustellaan erilaisilla kansallisilla olosuhteilla.

Asetusluonnoksessa jäsenmaille annetaan vapaus kasvattaa, rajoittaa tai kieltää geenimuunnellut kasvit alueellaan, kunhan ne ilmoittavat toimistaan muille eu-maille ja komissiolle kuukauden varoitusajalla ja noudattavat eu:n terveys- ja ympäristöriskien tieteelliseen arviointiin perustuvaa lupajärjestelmää.

Jäsenmaiden on myös noudatettava perussopimusten yleisiä periaatteita ja toimittava yhtenäismarkkinoiden ja eu:n kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

Tähän mennessä MON 810- maissi ja Amflora-peruna ovat ainoita eu-markkinoille päästettyjä geenimuunneltuja tuotteita. Geenimuunneltu maissi on tähän mennessä kielletty Itävallassa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Unkarissa ja Luxemburgissa.

 

 

euroopan unioni  geenimuuntelu 
Viite