Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

SXC

Uudet tuulet. EU:n uusiutuvan energian direktiivi nostaa uusiutuvien osuuden 20 prosenttiin. SXC

Uudet tuulet. EU:n uusiutuvan energian direktiivi nostaa uusiutuvien osuuden 20 prosenttiin.

EU löi lukkoon tavoitteet uusiutuvista energioista

10.12.2008 14.30

Vihreä Lanka

EU:n energia- ja ilmastopaketissa päästiin eilen tiistaina sopuun uusiutuvien energioiden osalta. Nyt lyötiin lukkoon vuonna 2007 asetetut tavoitteet, joiden mukaan 20 prosenttia EU:n energiasta on uusiutuvaa vuoteen 2020 mennessä.

Parlamentin esittelijä Claude Turmes (vihr) pitää direktiiviä onnistuneena.

"Kunnianhimoinen uusiutuvien lisäys kaikissa 27 jäsenvaltiossa vähentää merkittävästi EU:n riippuvuutta perinteisestä energian tuonnista", Turmes sanoo.

Hänen mukaansa tämä tuo kaksi miljoonaa uutta työpaikkaa Euroopan unionin alueelle.

Suomi sai läpi vaatimuksensa, jonka mukaan tulevaisuudessa kuivattavilta soilta saatavat puut lasketaan uusiutuvaksi biopolttoaineeksi.

Europarlamentaarikko Satu Hassin (vihr) mukaan päätös on erittäin haitallinen, sillä turvekerrosten kuivaaminen esimerkiksi Indonesiassa vapauttaa ilmaan valtavan määrän hiilidioksidia.

Italia yritti viimeiseen saakka aikaistaa direktiivin uudelleentarkastelua vuoteen 2014. Tämä olisi voinut johtaa koko direktiivin vesittymiseen. Italia tyytyi lopulta kompromissiin, jossa Euroopan parlamentti julkaisee arvioinnin edistymisestä vuonna 2014.

EU:n jäsenvaltioiden tulee vuoteen 2010 mennessä laatia kansallinen suunnitelma ja edistystä seuraava raportti kahden vuoden välein sen jälkeen.

Jäsenvaltiot voivat yhdistää kansalliset suunnitelmansa muiden jäsenvaltioiden kanssa. Joissain tapauksissa jäsenvaltiot saavat tuoda uusiutuvaa energiaa myös muualta, kuten esimerkiksi aurinkovoimaa Pohjois-Afrikasta.

Uusiutuvien polttoaineiden direktiiviin kuuluvat myös biopolttoaineet. Kymmenen prosenttia liikenteen polttoaineista tulee olla uusiutuvia. Tämä pitää sisällään biopolttoaineet, vedyn ja vihreän sähkön.

Uusiutuvien energioiden direktiivissä sovittiin myös, että biopolttoaineiden elinkaaritaseessa huomioidaan maaperän epäsuorat päästöt. Biopolttoainetuotannon alle jäävien peltojen korvaamisesta aiheutuvat päästöt siis huomioidaan myös.

uusiutuvat 
Viite