Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

YTV / Hannu Bask

Päästölaskuri. YTV:n reittioppaan yhteyteen tulee laskuri, joka kertoo bussimatkan päästöt. YTV / Hannu Bask

Päästölaskuri. YTV:n reittioppaan yhteyteen tulee laskuri, joka kertoo bussimatkan päästöt.

EU maksaa helsinkiläisille päästömittarit

12.8.2008 11.10

Taina Ahtela

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV ja Helsingin seudun kunnat saavat EU:lta rahoitusta ilmastohankkeeseensa. Ensi vuonna alkavassa hankkeessa otetaan käyttöön uusia välineitä päästöjen vähentämiseksi pääkaupunkiseudulla.

"Esimerkiksi YTV:n reittioppaan yhteyteen on tulossa laskuri, jolla kukin kulkija voi laskea valitsemansa matkan kasvihuonekaasupäästöt", kertoo YTV:n ilmastoasiantuntija Susanna Kankaanpää.

Kuntalaiset saavat käyttöönsä myös jätelaskurin, jolla voi laskea omien jätteidensä vuosittaiset hiilidioksidipäästöt. Liikennelaskurin on tarkoitus olla kuntalaisten käytössä vuonna 2010,
jätelaskurin 2011.

Osa laskureista on jo olemassa, toisia kehitetään edelleen. Mukana on sekä Suomessa että muualla Pohjoismaissa kehitettyjä laskureita.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,1 miljoonaa euroa, josta puolet tulee EU:lta.

Kunnat etsivät myös sopeutumiskeinoja ilmastonmuutoksen alueellisiin vaikutuksiin, kuten tulvariskeihin. Lisäksi hankkeella halutaan parantaa julkisten hankintojen ekotehokkuutta ja vähentää kuntien rakennusten aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.

Tavoite on vähentää pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöjä kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä. Alueen kasvihuonekaasupäästöt olivat reilut 6 miljoonaa tonnia vuonna 2004, mikä on noin 8 prosenttia koko maan päästöistä.

EU:n Life+-komitean ympäristörahoitusta saavassa Julia 2030 -hankkeessa ovat YTV:n lisäksi mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava ja Suomen ympäristökeskus.
Viite