Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

EU:lle ei kelpaa mikä tahansa biopolttoaine

20.7.2011 10.04

Saija Räsänen

EU:n tavoitteen mukaan vähintään kymmenen prosenttia liikenteen energiasta tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2020 mennessä. Nyt EU on luonut joukon kestävyyskriteerejä, jotka biopolttoaineiden on täytettävä.

Biopolttoaineita ei pidä EU:n mukaan tuottaa suojelualueilla eikä sellaisilla alueilla, joihin varastoituu suuria määriä hiiltä, kuten metsä- ja suomailla.

Kriteerien noudattaminen on polttoaineiden tuottajille vapaaehtoista, mutta jos biopolttoaine ei täytä kestävyyskriteerejä, sille ei voida myöntää julkista tukea.

Kestävyyskriteerien mukaan on myös varmistettava, että biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöt ovat vähintään 35 prosenttia vähäisemmät fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Raja-arvoa on tarkoitus korottaa ajan myötä.

"Meidän on varmistettava, että biopolttoaineiden koko tuotanto- ja toimitusketju on kestävä. Tämän vuoksi olemme vahvistaneet maailman tiukimmat kestävyysvaatimukset", sanoo energia-asioista vastaava komissaari Günther Oettinger.

liikenne  uusiutuvat  biopolttoaineet 
Viite