Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

EU:n teollisuus tupruttelee kohta säästeliäämmin

8.7.2010 11.17

Saija Räsänen

Euroopan parlamentissa päästiin eilen keskiviikkona sopuun teollisuuden päästöjen vähentämisestä. Parlamentti hyväksyi uuden direktiivin, joka asettaa vähimmäispäästörajat muun muassa suurille polttolaitoksille.

Uudistuksella pyritään paitsi vähentämään teollisuuden aiheuttamia ympäristöhaittoja, myös parantamaan yritysten tasapuolista kohtelua unionin eri jäsenmaissa, kerrotaan valtioneuvoston tiedotteessa.

Keskeisin uudistus koskee velvoitetta käyttää parasta mahdollista tekniikkaa. Päästöjen raja-arvoja määrättäessä käytetään lähteinä BAT- vertailuasiakirjoja (Best Available Techniques), jotka valmistellaan yhdessä viranomaisten, teollisuuden ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Direktiivi sisältää joustoja, jotka Suomen kohdalla koskevat sähkön- ja lämmöntuotannossa sydäntalvella käytettäviä tuotantolaitoksia sekä laitoksia, jotka on poistettava käytöstä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Uusi direktiivi tulee voimaan loppusyksystä 2010, minkä jälkeen jäsenmaiden on tuotava se kahden vuoden kuluessa kansalliseen lainsäädäntöön. Suomessa tämä tarkoittaa muutoksia erityisesti ympäristönsuojelulakiin ja sen nojalla annettuihin asetuksiin.

euroopan unioni  päästöt  teollisuus 
Viite