Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

foxnews.com

Fox News.
Itsekritiikkiä. Fox News on itsekin todennut olevansa usein väärässä ilmastonmuutoksen suhteen.foxnews.com

Itsekritiikkiä. Fox News on itsekin todennut olevansa usein väärässä ilmastonmuutoksen suhteen.

Fox News nakertaa uskoa tieteeseen ja ilmastonmuutokseen

9.8.2013 9.09

Lasse Leipola

Konservatiivisten uutiskanavien katsominen nakertaa amerikkalaisten luottamusta tieteeseen. Asia käy ilmi usean yliopiston yhteistutkimuksesta. Jo aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että keskiverto amerikkalaisen suhtautuminen ilmastonmuutokseen riippuu hyvinkin paljon puoluekannasta.

Tutkijoiden mukaan amerikkalainen ilmastoskeptisyys juontaa juurensa konservatiivisten ajatuspajojen ja konservatiivisen median yhteisvaikutukseen. Ideologisena taustana ympäristöongelmien vähättelylle on markkinoiden vapauden puolustaminen ja kaikenlaisen säätelyn vastustaminen.

Tutkimuksessa jaettiin vastaajat kahteen ryhmään sen perustellaan, kuinka usein he seuraavat konservatiivia uutislähteistä (Fox News -televisiokanava ja Rush Limbaughin radio-ohjelma) ja kuinka usein ei-konservatiivisia uutisia (CNN, MSNBC, NPR).

Tutkimuksen perusteella enimmäkseen konservatiivista uutisointia seuraavat luottivat vähemmän paitsi siihen, että ihmisperäinen ilmastonmuutos on totta, myös tiedemiehiin yleisesti.

"Vaikuttaa siltä, että vastustajat ovat onnistuneet kyseenalaistamaan tiedemiehet suuren yleisön silmissä. Kyselyiden mukaan ilmastotieteeseen luottavien osuus laski 83 prosentista 74 prosenttiin vuosina 2008–2010”, tutkimuksessa todetaan.

Tutkijat kaipaavat uusia tutkimuksia siitä, miten konservatiivisten uutiskanavien seuraaminen vaikuttaa luottamukseen muiden tieteenalojen kohdalla.

Tutkimuksessa pohditaan myös sitä, miten ilmastotutkijoiden tulisi suhtautua skeptikkoihin ja olisiko heidän parasta pysyä syrjässä ja kommentoida ilmastonmuutosta lähinnä vertaisarvioitujen tutkimuksien kautta.

”Toisaalta, tiedemiehet voisivat hyödyntää uskottavuuttaan tarjoamalla julkisuudessa ymmärrettäviä analyysejä ilmastonmuutoksen syistä, riskeistä ja seurauksista. Tällainen etunoja voi kuitenkin tehdä tiedemiehistä joidenkin silmissä aiempaa poliittisempia hahmoja.”

ilmastonmuutos  media 
Viite