Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Hurja ehdotus: Pitäisikö keskeneräisestä Olkiluoto 3:sta järjestää vielä kansanäänestys?

23.3.2012 14.35

Lasse Leipola

Vihreän liiton valtakunnalliset järjestöt Ekovihreät sekä Maaseutu- ja erävihreät vaativat eurovaalien yhteyteen kansanäänestystä Olkiluoto 3:n käyttöluvasta. Seuraavat eurovaalit järjestetään kesäkuussa 2014.

Jo kotimaisen työllisyyden ja kestävän energiantuotannon vuoksi olisi tärkeää siirtyä vaiheittain hajautettuun energiantuotantoon, kuten biokaasuun. Nythän päätetään Suomen suunta energiantuotannossa. Tällaisissa suurissa kysymyksissä on minusta myös kuunneltava kansaa suoraan ja siksi kansanäänestysvaatimus OL3:n käyttöluvasta on perusteltua”, Maakunta- ja erävihreiden puheenjohtaja Anne Bland sanoo järjestön tiedotteessa.

Järjestöt paheksuvat myös sitä, että Talvivaarassa on käsitelty uraania ilman ydinenergialain vaatimia ympäristö- ja toimintalupia. Ne pitävät valtioneuvoston myönteistä periaatepäätöstä erikoisena, koska ”Talvivaara ei ole huolehtinut tähänkään mennessä päästöistään asianmukaisesti”.

”Talvivaaran toiminta tulisi keskeyttää nopeasti, kuten esimerkiksi Suomen Luonnonsuojeluliitto on esittänyt. Kainuussa on saatu kärsiä nyt kohtuuttomasti ympäristön saastuttamisesta. Mahdollinen lupa uraanin esirikastamiseksi on sikäli merkittävä, että se tulee toimimaan ennakkotapauksena”, Bland sanoo.

ydinvoima 
Viite