Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

SXC

Päästöjä.
Ei ilmastolakia. Uusi hallitus uskoo saavansa päästöt laskuun ilman ilmastolakia.SXC

Ei ilmastolakia. Uusi hallitus uskoo saavansa päästöt laskuun ilman ilmastolakia.

Ilmastolaki vaisusti hallitusohjelmassa: ”Selvitysten sijaan tarvitaan sitoutumista”

20.6.2011 9.01

Lasse Leipola

Ympäristöjärjestöjen keskeinen tavoite vesittyi, kun ilmastolain toteuttamista ei kirjattu perjantaina julkaistuun hallitusohjelmaan.

Hallitus sitoutuu ohjelmassaan valmistelemaan ja tekemään tarvittaessa selvityksien perusteella erillisen päätöksen ilmastolain säätämisestä. Alkuvaiheessa laki koskisi ainoastaan päästökaupan ulkopuolisia päästöjä. Vihreiden Oras Tynkkysen mukaan ”laki tarjoaa kuitenkin kehikon, jonka varaan voidaan tulevina vuosina rakentaa”.

Järjestöt olisivat kaivanneet konkreettisia sitoumuksia päästöjen vähentämiseksi.

”Vuoteen 2050 mennessä Suomen päästöt on saatava lähelle nollaa. Nykyiset kansainvälisesti sovitut päästötavoitteet johtavat ilmaston lämpenemiseen jopa yli neljällä asteella, mikä olisi sietämätön katastrofi”, ilmastovastaava Laura Meller kommentoi Maan ystävien tiedotteessa.

Hallitusneuvotteluissa päätettiin myös kansallisen ilmasto- ja energiastrategian päivittämisestä vuoden 2012 loppuun mennessä sekä monitieteellisen ja riippumattoman ilmastopaneelin perustamisesta. Paneelin tehtävänä on valvoa strategian toteutumista sekä ohjata päätöksentekoa.

”Ilmastopaneeli valmistelee hallituksen käyttöön ohjeelliset päästöbudjetit, joilla voidaan edetä kohti
pitkän aikavälin kestävää päästötasoa”, hallitusohjelmassa sanotaan.

Hallitus käynnistää myös selvityksen siitä, voitaisiinko EU:n päästöleikkaustavoitteita kiristää 20:stä 30:een prosenttiin.

”Selvityksessä tarkastellaan tavoitteen muuttamisen aiheuttamia kustannusvaikutuksia, yhteiskunnallisia hyötyjä, vaikutuksia kilpailukykyyn ja yhteensopivuutta kahden asteen tavoitteen kanssa huomioon ottaen muiden EU-maiden sitoumukset. Hallitus päättää vuoden 2012 loppuun mennessä tukea EU:n siirtymistä 30 prosentin tavoitteeseen, jos selvitykset antavat siihen edellytyksen”, ohjelmassa todetaan.

Euroopan parlamentti käsittelee päästövähennysten kiristämistä torstaina.

Juttua on päivitetty kello 10.54. Toisin kuin jutussa alunperin väitettiin ilmastolaista on kirjaus hallitusohjelmassa.

hallitusohjelma  ilmastolaki  päästöt 
Viite