Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Ilmastonmuutos uhkaa rannikkokaupunkeja – Helsinki varautuu jo

18.1.2012 10.00

Lasse Leipola

Tulvat ovat vakavin ilmastonmuutoksen aiheuttama uhka Helsingille, ilmenee kaupungin teettämästä selvityksestä. Raportti, jossa on selvitetty muun muassa maankäyttöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, esitellään Helsingin ympäristölautakunnalle tammikuun lopussa.

Raportissa esitetään ilmastonmuutoksen vaikutusten kustannustietopankin perustamista, joka helpottaisi tarkempien ilmastonmuutoksen kustannus-hyötyanalyysien tekemistä. Merkittävimpiä kustannuksia ovat hulevesijärjestelmien vaatimien viheralueiden rakentaminen ja tieverkoston suunnittelu ja ylläpito.

”Viheralueiden ylläpitoa vaikeuttavat kuitenkin muutokset lajistossa ja ääri-ilmiöiden tuhot. Toisaalta on kustannustehokkaampaa käyttää hyväksi viheralueverkostoa, kaupunkipuita ja viherrakenteita hulevesien imeyttämisessä kuin rakentaa uutta putkiverkostoa”, asiasta annetussa tiedotteessa todetaan.

ilmastonmuutos  helsinki 
Viite