Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Ilmastonmuutos voi aiheuttaa Suomellekin vesiongelmia

18.9.2012 11.54

Lasse Leipola

Ilmastonmuutoksen voimistamat sään ääri-ilmiöt voivat aiheuttaa ongelmia vesihuollolle, varoittaa Suomen ympäristökeskus. Sen mukaan Suomessa on ollut jo useita rajuista sääolosuhteista johtuneita häiriötilanteita veden käsittelyssä ja jakelussa.

Häiriöitä tai ongelmia voivat aiheuttaa muun muassa rankkasateiden, myrskyjen, ukkosten sekä toisaalta pitkien kuivuusjaksojen yleistyminen. Esimerkiksi myrskyt ja ukkoset aiheuttavat sähkökatkoja, minkä seurauksena vedenkäsittely ja -jakelu sekä jäteveden johtaminen ja -puhdistus vaikeutuvat.

”Rankkasateiden seurauksena tulva- ja pintavesiä voi kulkeutua vedenottokaivoihin, mikä voi huonontaa veden laatua. Myös jätevedenpumppaamoiden ylivuotoriski kasvaa. Lisäksi pitkät kuivuusjaksot voivat aiheuttaa ongelmia veden riittävyydelle”, tutkija Sanna Vienonen sanoo Syken tiedotteessa.

Tuoreen raportin mukaan monet vesihuoltolaitokset ovat jo alkaneet varautua ilmastonmuutokseen. Syken mukaan keskeisimpiä sopeutumiskeinoja ovat vedenottokaivojen sijoittaminen tulvavaara-alueiden ulkopuolelle, vedenottokaivojen syventäminen, varavedenottopaikkojen selvittäminen, vesihuoltoverkostojen saneeraus sekä varavoimalähteiden hankkiminen etenkin vedenottamoille.

ilmastonmuutos  vesi 
Viite