Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Tieto lisääntyy, epäilys ei. Ilmastonmuutosta käsittelevien tutkimuksien määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä. Musta käyrä kuvaa tutkimuksia, joissa ei oteta kantaa ilmastonmuutoksen ja ihmisen toimintaan. Vihreä käyrä kuvaa tutkimuksia, jotka osoittavat yhteyden; punainen tutkimuksia, joissa ilmastonmuutokselle löydetään jokin toinen syy.

Tieto lisääntyy, epäilys ei. Ilmastonmuutosta käsittelevien tutkimuksien määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä. Musta käyrä kuvaa tutkimuksia, joissa ei oteta kantaa ilmastonmuutoksen ja ihmisen toimintaan. Vihreä käyrä kuvaa tutkimuksia, jotka osoittavat yhteyden; punainen tutkimuksia, joissa ilmastonmuutokselle löydetään jokin toinen syy.

Ilmastotieteen ja käsitysten välillä kuilu

16.5.2013 8.37

Lasse Leipola

Suuri osa ihmisistä luulee, että ihmisen osuudesta ilmastonmuutokseen ei ole tieteellistä yhteisymmärrystä, vaikka aihetta viimeisen 20 vuoden aikana käsitelleistä tutkimuksista peräti 97 prosenttia päätyy yhdistämään ihmisen toiminnan ilmastonmuutokseen.

Asia käy ilmi Environment Research Letters -julkaisussa esiteltävästä tutkimuksesta.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa Pew-tutkimuslaitos selvitti viime vuonna, että 57 prosenttia amerikkalaisista epäilee tai ei usko, että tiedemiehet ovat lähes yksimielisiä siitä, että ihmisen toiminta lämmittää ilmastoa.

Tutkijat kävivät läpi lähes 12 000 vuosina 1991–2011 ilmestyneen tutkimuksen tiivistelmät. Näistä 66,4 prosenttia ei ottanut kantaa ihmisen rooliin. Ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen (AGW, anthropogenic global warming) päädyttiin 32,6 prosentissa tutkimuksista.

Ainoastaan 0,3 prosenttia piti yhteyttä epävarmana ja 0,7 prosenttia löysi ilmastonmuutokselle jonkun voimakkaamman syyn kuin ihmisen toiminta.

Tulokset varmistettiin kysemällä noin 8 500 tutkijalta, joiden töitä oli tutkimuksessa mukana, miten he itse tulkitsevat oman työnsä kannan AGW:hen. Saatujen vastausten (1200 kappaletta) perusteella lasketut luvut olivat lähes samat, joihin tutkijat olivat itse päätyneet.

”Tieteellisen yhteisymmärryksen tarkka käsittäminen on olennainen tekijä ilmastopolitiikan julkisen tuen kannalta. Tieteellisestä konsensuksesta viestiminen lisää ihmisten luottamusta siihen, että ilmastonmuutos on todellinen ilmiö. Siitä huolimatta, että konsensuksesta on paljon näyttöä, on julkisuudessa yhä laajalti käsitys, että ilmastotutkijoiden kesken on erimielisyyttä ilmastonmuutoksen perimmäisestä syystä”, tutkimuksen esipuheessa todetaan.

Tuore tutkimus saa tukea myös aiemmin ilmastotutkijoille tehdyistä kyselytutkimuksista, joiden perusteella 97–98 prosenttia pitää ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta totena.
Viite